MENY
Eskilstuna kommun

Fyra mälarstäder tar täten in i framtiden

Fyra mälarstäder logga

Förbättrade kommunikationer, att skapa attraktivt boende och ta hand om den gemensamma resursen Mälaren, det är exempel på frågor som fyra mälarstäder i den expansiva regionen Stockholm-Mälardalen samarbetar kring.

Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs hör till en stark till­växt­region där det i dag bor cirka 325 000 invånare.  De fyra mälar­städerna sam­arbetar för att bli en ännu starkare part i västra delen av regionen Stockholm - Mälardalen.

Samarbetet ska även handla om att utveckla arbets­marknaden och hitta effektivi­seringar genom att göra mera tillsammans.

Västerås, Eskilstuna, Enköping, och Stängnäs undertecknade år 2013 en avsikts­förklaring om att samarbeta kring följande åtta samhälls­viktiga områden.

  1. Vi tar hand om vår gemen­samma resurs Mälaren.
  2. Vi utvecklar en gemensam arbetsmarknad med god kompe­tens­försörj­ning och mångfald.
  3. Vi satsar på ett hållbart transport­system och en modern infra­struk­tur runt Mälaren.
  4. Vi utvecklar en väl funge­rande kollektiv­trafik som gynnar arbets­pendling.
  5. Vi erbjuder attraktiva och trygga boende­miljöer, varia­tionsrik rekrea­tion och ett rikt kulturliv.
  6. Vi går i täten för en hållbar tillväxt med ett starkt näringsliv, under­lättar för företags­etable­ringar och investeringar.
  7. Vi utvecklar besöksnäringen.
  8. Vi verkar aktivt för att minska och effekti­vi­sera energi­använd­ningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.