MENY
Eskilstuna kommun

Välfärd

Med invånaren, brukaren och kunden i fokus leder, stödjer och inspirerar utveckling förtroendevalda och verksamhet att uppnå vision och övergripande politiska målsättningar.

Utveckling kvalitetssäkrar service och bemötande på lika villkor för kvinnor och män samt fördelar resurser likvärdigt.

Utveckling skapar förutsättningar och bidrar till flexibilitet och framförhållning genom omvärldsbevakning och kontinuerlig dialog med omgivande samhälle, förtroendevalda och verksamhet.

Utveckling arbetar för en hållbar utveckling i samhället och i verksamheten.

Personal

Utvecklingsdirektör
Marita Skog
Telefon: 016-710 55 19
marita.skog@eskilstuna.se

Samordningschef
Ulrika Hansson
Telefon: 016-710 73 25
ulrika.hansson@eskilstuna.se

Kommunstrateg
Anna Geschwindt Eriksson
Telefon: 016-710 73 31
anna.geschwindt-eriksson@eskilstuna.se

Kommunstrateg
Mattias Berglund
Telefon: 016-710 32 54
mattias.berglund@eskilstuna.se

Kommunstrateg jämställdhet och mångfald
Anna Fridell
Telefon: 016-710 23 09
anna.fridell@eskilstuna.se

Utvecklare jämställdhet
Lena Klintberg
Telefon: 016-710 32 44
lena.klintberg@eskilstuna.se

Integrationsstrateg
Frida Hedström (vikarie för Vedad Begovic t o m 2018-10-01)
Telefon: 016-710 87 58
frida.hedstrom@eskilstuna.se

Integrationsstrateg
Vedad Begovic (tjänstledig t o m 2018-10-01)

Folkhälsostrateg
Anna-Maarit Tirkkonen
Telefon: 016-710 24 28
anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se

Utvecklare stadsdelsutveckling
Helena Andersson Tsiamanis
Telefon: 016-710 22 79
helena.tsiamanis@eskilstuna.se

Utvecklare/Kehittäjä
Sirpa Lindelöf
Telefon: 016-710 12 55
sirpa.lindelof@eskilstuna.se

Utvecklare (samordnare brotts- och drogförebyggande arbete)
Eva Carlsson
Telefon: 016-710 20 87
eva.carlsson4@eskilstuna.se

Utvecklare (samordnare våldsbejakande extremism)
Björn Almroth (vikarierar för Ewa Spasowski t o m 2019-01-13)
bjorn.almroth@eskilstuna.se

Utvecklare (samordnare våldsbejakande extremism)
Ewa Spasowski (förldraledig t o m 2019-01-13)

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadshuset i Eskilstuna
Öppettider

Måndag - fredag 8:00-17:00

Besöksadress

Fristadstorget

Postadress

631 86 Eskilstuna