MENY
Eskilstuna kommun

Välfärd

Med invånaren, brukaren och kunden i fokus leder, stödjer och inspirerar utveckling förtroendevalda och verksamhet att uppnå vision och över­gripande politiska målsättningar.

Utveckling kvalitetssäkrar service och bemötande på lika villkor för kvinnor och män samt fördelar resurser likvärdigt.

Utveckling skapar förutsättningar och bidrar till flexibilitet och fram­förhållning genom omvärldsbevakning och kontinuerlig dialog med omgivande samhälle, förtroendevalda och verksamhet.

Utveckling arbetar för en hållbar utveckling i samhället och i verksamheten.

Personal

Utvecklingsdirektör
Marita Skog
Telefon: 016-710 55 19
marita.skog@eskilstuna.se

Samordningschef
Ulrika Hansson
Telefon: 016-710 73 25
ulrika.hansson@eskilstuna.se

Kommunstrateg
Anna Geschwindt Eriksson
Telefon: 016-710 73 31
anna.geschwindt-eriksson@eskilstuna.se

Kommunstrateg
Mattias Berglund
Telefon: 016-710 32 54
mattias.berglund@eskilstuna.se

Kommunstrateg jämställdhet och mångfald
Anna Fridell
Telefon: 016-710 23 09
anna.fridell@eskilstuna.se

Utvecklare jämställdhet
Lena Klintberg
Telefon: 016-710 32 44
lena.klintberg@eskilstuna.se

Integrationsstrateg
Frida Hedström
Telefon: 016-710 87 58
frida.hedstrom@eskilstuna.se

Folkhälsostrateg
Anna-Maarit Tirkkonen
Telefon: 016-710 24 28
anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se

Utvecklare stadsdelsutveckling
Helena Andersson Tsiamanis
Telefon: 016-710 22 79
helena.tsiamanis@eskilstuna.se

Utvecklare/Kehittäjä
Sirpa Lindelöf
Telefon: 016-710 12 55
sirpa.lindelof@eskilstuna.se

Utvecklare (samordnare brotts- och drogförebyggande arbete)
Eva Carlsson
Telefon: 016-710 20 87
eva.carlsson4@eskilstuna.se

Utvecklare (samordnare våldsbejakande extremism)
Björn Almroth (vikarierar för Ewa Spasowski t o m 2019-01-13)
bjorn.almroth@eskilstuna.se

Utvecklare (samordnare våldsbejakande extremism)
Ewa Spasowski (förldraledig t o m 2019-01-13)

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadshuset i Eskilstuna
Öppettider

Måndag-fredag 8:00-17:00

Besöksadress

Fristadstorget

Postadress

631 86 Eskilstuna