MENY
Eskilstuna kommun

Miljö och samhälls­byggnad

Miljö och samhälls­­byggnad ansvar för kommun­koncernens strategiska utveckling av miljö- och samhälls­byggnads­frågor samt för mark‑ och exploa­terings­frågor.

Personal miljö och samhällsbyggnad

Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
Kristina Birath
Telefon: 016-710 51 56
kristina.birath@eskilstuna.se

Kommunstrateg samhällsbyggnad
Eva Lehto
Telefon: 016-710 54 51
eva.lehto@eskilstuna.se

Kommunstrateg samhällsbyggnad
Kristina Nyström
Telefon: 016-710 80 58
kristina.nystrom@eskilstuna.se

Kommunstrateg miljö
Malin Isaksson
Telefon: 016-710 37 76
malin.isaksson@eskilstuna.se

Kommunstrateg miljö
Riikka Vilkuna
Telefon: 016-710 12 47
riikka.vilkuna@eskilstuna.se

Natur- och vattensamordnare
Oskar Forsum
Telefon: 016-710 46 29
oskar.forsum@eskilstuna.se

Utvecklare
Gustav Helander
Telefon: 016-710 15 10
gustav.helander@eskilstuna.se

Projektledare energicentrum
Linda Werther Öhling
Telefon: 016-710 80 96
linda.ohling@eskilstuna.se

Utvecklare energicentrum
Sara Sjöqvist
Telefon: 016-710 44 82
sara.sjoqvist@eskilstuna.se

Fastighet och exploatering

Fastighet och exploa­tering representerar kommunen som markägare och ansvarar för kommunens mark. Marken består av jordbruks- och skogsmark, mark för fritids- och industriändamål samt småhustomter.  

Till arbets­uppgifterna hör bland annat att köpa och sälja mark, skötsel av skog och mark samt att teckna olika typer av exploa­terings-, tomträtts- och arrende­avtal.

Personal fastighet och exploatering

Fastighets- och exploateringschef
Monica Hed Johansson
Telefon: 016-710 44 10
monica.johansson12@eskilstuna.se

Markstrateg
Karin Israelsson
Telefon: 016-710 39 38
karin.israelsson@eskilstuna.se

Markingenjör
Camilla Björkman
Telefon: 016-710 51 58
camilla.bjorkman@eskilstuna.se

Exploateringsingenjör
Urban Svantesson
Telefon: 016-710 92 49
urban.svantesson@eskilstuna.se

Exploateringsingenjör
Marcus Wahlström
Telefon: 016-710 78 36
marcus.wahlstrom@eskilstuna.se

Exploateringsingenjör
Magnus Lind
Telefon: 016-710 79 83
magnus.lind@eskilstuna.se

Samordnare exploatering
Harald Nordby
Telefon: 016-710 78 34
harald.nordby@eskilstuna.se

Markförvaltare
Martin Berglund
Telefon 016-710 12 72
martin.berglund@eskilstuna.se

Markförvaltare
Therése Andersson
Telefon 016-710 38 43
therese.andersson13@eskilstuna.se

Strateg förorenade områden
Joakim Persson
Telefon: 016-710 19 39
joakim.persson2@eskilstuna.se

Handläggare fastighetsfrågor
Carina Eriksson
Telefon: 016-710 19 14
carina.eriksson@eskilstuna.se

Handläggare fastighetsfrågor
Birgitta Karlsson
Telefon: 016-710 22 32
birgitta.karlsson10@eskilstuna.se

Fastighetsekonom
Tobias Jöngren
Telefon: 016-710 31 74
tobias.jongren@eskilstuna.se

Fastighetsplanerare
Torsten Gustafsson
Telefon: 016-710 51 75
torsten.gustafsson@eskilstuna.se

Projektledare energieffektivisering
Bengt Karlsson
Telefon: 016-710 31 56
bengt.karlsson11@eskilstuna.se

Byggnadsingenjör
Katarina Einarsdotter
Telefon: 016-710 38 42
katarina.einarsdotter@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadshuset i Eskilstuna
Öppettider

Måndag-fredag 8:00-17:00

Besöksadress

Fristadstorget

Postadress

631 86 Eskilstuna