MENY
Eskilstuna kommun

Ledningsstab

Ledningsstaben ansvarar för kommundirektörens kansli, kommun­styrelsens och kommun­lednings­kontorets ekonomi och budget, ägar­frågor inom bolags­koncernen, övergripande infra­struktur­frågor, kommunens IT-strategi, projekt­styrning samt det koncern­juridiska arbetet.

Personal ledningsstab

Administrativ chef
Lena Lundberg
Telefon: 016-710 17 64
lena.lundberg@eskilstuna.se

HR-chef
Linda Ahlsén
Telefon: 016-710 20 66

Kommundirektörens sekreterare
Sabine Jensen
Telefon: 016-710 14 91
sabine.jensen@eskilstuna.se

Chefsjurist
Alexandra Eriksson
Telefon: 016-710 27 92
alexandra.eriksson@eskilstuna.se

IT-chef
Niklas Narvell
Telefon: 016-710 52 75
niklas.narvell@eskilstuna.se

Ekonomichef
Ingrid Bergman
Telefon: 016-710 52 72
ingrid.bergman@eskilstuna.se

Ekonom
Anna Bergqvist
Telefon: 016-710 24 43
anna.bergqvist@eskilstuna.se

Ekonomiadministratör
Anja Pyörälä
Telefon: 016-710 10 40
anja.pyorala@eskilstuna.se

Projektstrateg
Anette Gårlin
Telefon: 016-710 55 27
anette.garlin@eskilstuna.se

Internationell samordnare
Birgitta Berg
Telefon: 016-710 18 33
birgitta.berg7@eskilstuna.se

Registrator för kommunledningskontoret, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Maria Hoflin
Telefon: 016-710 12 59
maria.hoflin@eskilstuna.se

Kommunsekreterare (kommunstyrelsen, kommunfullmäktige)
Malai Bierfeldt
Telefon: 016-710 10 18
malai.bierfeldt@eskilstuna.se

Kommunsekreterare (kommunstyrelsen, kommunfullmäktige)
Mimi Axelsson
Telefon:016-710 10 17
mimi.axelsson@eskilstuna.se

Kommunsekreterare
Mari Johansson-Saati
Telefon: 016-710 82 70
marie.saati@eskilstuna.se 

Nämndsekreterare (Torshälla stads nämnd)
Ann-Kristin Rydberg
Telefon: 016-710 40 05
ann-kristin.rydberg@eskilstuna.se

Utvecklare
Andreas Lindbom
Telefon: 016-710 54 80
andreas.lindbom@eskilstuna.se

Koordinator ks/kf - Local Government Coordinator
Maria Tell
Telefon: 016-710 83 22
maria.tell@eskilstuna.se

Administratör
Yvonne Karlsson
Telefon: 016-710 25 03
yvonne.karlsson@eskilstuna.se

Säkerhetschef
Annica Hagberg
Telefon: 016-710 79 82
annica.hagberg@eskilstuna.se

Informationssäkerhetsstrateg
Moon Carlbring
Telefon: 016-710 80 49
moon.carlbring@eskilstuna.se

Krisberedskapssamordnare
Ann Marklund
Telefon: 016-710 46 02
ann.marklund@eskilstuna.se

Säkerhetssamordnare
Lars-Anders Tranefors
Telefon: 016-710 46 27
lars-anders.tranefors@eskilstuna.se

Administratör
Ulrika Engdahl
Telefon: 016-710 50 23
ulrika.engdahl@eskilstuna.se

Administratör
Christina Lindell
Telefon: 016-710 50 29
christina.lindell@eskilstuna.se

Administratör
Sascha Brennan Strandh
Telefon: 076-496 06 28
sascha.strandh@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadshuset i Eskilstuna
Öppettider

Måndag-fredag 8:00-17:00

Besöksadress

Fristadstorget

Postadress

631 86 Eskilstuna