Problem med viss e-post

För tillfället kan vi inte skicka eller ta emot e-post från domänerna hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Ekonomi och kvalitet

Avdelningens uppgift är att leda, utveckla och samordna kommunkoncernens ekonomi- och verksamhetsstyrning så att verksamheterna kan uppnå största möjliga värde för Eskilstunaborna.

Uppdraget omfattar att leda, utveckla och samordna:

  • Ledningsprocessen och styrsystemet med verktyg och metoder som stöd för alla chefer i kommunkoncernen i planering uppföljning/analys och åtgärder
  • Metoder och verktyg för utveckling av processer, säkra löften och kvalitetsnivåer
  • Metoder och verktyg för utveckling av arbetet med ständiga förbättringar och innovation
  • Metoder och verktyg för statistiska underlag och analyser
  • Fastighetsplanering och lokalförsörjning samt företräder kommunen som fastighetsägare
  • Delprocesserna i stödprocess för ekonomi och kvalitet

Personal

T f ekonomidirektör
Nabil Mouchi
Telefon: 016-710 50 26
nabil.mouchi@eskilstuna.se

Kommunstrateg ekonomi
Anders Rehnman
Telefon: 016-710 14 67
anders.rehnman@eskilstuna.se

Kommunstrateg ekonomi
Christian Berg
Telefon: 016-710 71 48
christian.berg@eskilstuna.se

Kommunstrateg ekonomi
Gunnar Ekdahl
Telefon: 016-710 52 61
gunnar.ekdahl@eskilstuna.se

Kommunstrateg ekonomi
Pirjo Schreij Paananen
Telefon: 016-710 30 75
pirjo.paananen@eskilstuna.se

Kommunstrateg ekonomi (BI-controller)
Magnus Sand
Telefon: 016-710 31 71
magnus.sand@eskilstuna.se

Kommunstrateg kvalitet
Anne Levirinne
Telefon: 016-710 31 57
anne.levirinne@eskilstuna.se

Finanschef
Nabil Mouchi
Telefon: 016-710 50 26
nabil.mouchi@eskilstuna.se

Statistiker
Per Dyfvelsten
Telefon: 016-710 20 84
per.dyfvelsten@eskilstuna.se

Statistiker
Frida Wahlström (föräldraledig)
Telefon: 016-710 17 71
frida.wahlstrom@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadshuset i Eskilstuna
Öppettider

Måndag-fredag 8:00-17:00

Besöksadress

Fristadstorget

Postadress

Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Nabil Mouchi
T f ekonomidirektör