MENY
Eskilstuna kommun

Utförarverksamheten

Utförarverksamhetens huvuduppgift är att genomföra vård och sociala tjänster enligt uppdragsbeskrivningar inom givna ekonomiska förutsättningar.

Utförarverksamheten leds av fem områdeschefer  som till sin hjälp har utvecklingsledare, utvecklare, projektledare och en administratör/inköpssamordnare.

Vård- och omsorgsboende (äldeboende, särskilt boende)

Tommy Sjöberg, biträdande områdeschef 016-710 92 45
Burim Gashi, biträdande områdeschef 016-710 11 53
Malin Jernvald, utvecklare 016-710 19 48

Hemtjänst, anhörigverksamhet, förebyggande verksamhet,
specialist- och resursteam demens, dagverksamhet och
öppen dagverksamhet samt larm- och nattpatrull

Marie Holmberg, områdeschef 016-710 70 21
Karin Björkryd, biträdande områdeschef 016-710 27 97
Karin Thunberg, biträdande områdeschef 016-710 27 96
Erica Andersta, utvecklare 016-710 78 50

LSS-boende, autismverksamhet samt personlig assistans

Anders Karlsson, områdeschef 016-710 26 98
Marie Skoghill, utvecklingsledare 016-710 21 63

Socialpsykiatri, arbete och aktivitet, öppen verksamhet funktionsnedsättning

Annasarah Pavasson, områdeschef 016-710 22 49
Sara Morgan, utvecklingsledare 016-710 87 72

Hälso- och sjukvård, kostverksamhet

Vakant, områdeschef 016-710 52 05
Vakant, utvecklingsledare 016-710 55 36

Helena Elmberg, kostchef 016-710 19 92
Pernilla Berg, kostkonsulent 016-710 12 45
Magnus Eriksson, dietist 016-710 51 11
Läs mer om kostenheten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Marie Holmberg
Områdeschef
Anders Karlsson
Områdeschef
Elizabeth Lundh
Områdeschef
Annasarah Pavasson
Områdeschef
Tommy Sjöberg
Biträdande områdeschef