MENY
Eskilstuna kommun

Utförarverksamheten

Utförarverksamhetens huvuduppgift är att genomföra vård och sociala tjänster enligt uppdragsbeskrivningar inom givna ekonomiska förutsättningar.

Utförarverksamheten leds av fem områdeschefer  som till sin hjälp har utvecklingsledare, utvecklare, projektledare och en administratör/inköpssamordnare.

Vård- och omsorgsboende (äldeboende, särskilt boende)

Anna Werner, områdeschef vård- och omsorgsboende 016-710 73 03 
Tommy Sjöberg, biträdande områdeschef 016-710 92 45
Burim Gashi, biträdande områdeschef 016-710 11 53
Malin Jernvald, utvecklare 016-710 19 48

Hemtjänst, anhörigverksamhet, förebyggande verksamhet,
specialist- och resursteam demens, dagverksamhet och
öppen dagverksamhet samt larm- och nattpatrull

Anna Werner, tf områdeschef ordinärt boende 016-710 73 03 
Fridha Söderqvist, tf biträdande områdeschef 016-710 20 94
Karin Thunberg, biträdande områdeschef 016-710 27 96
Erica Andersta, utvecklare 016-710 78 50

LSS-boende, autismverksamhet samt personlig assistans

Anders Karlsson, områdeschef 016-710 26 98
Marie Skoghill, utvecklingsledare 016-710 21 63

Socialpsykiatri, arbete och aktivitet, öppen verksamhet funktionsnedsättning

Sara Morgan, tf områdeschef 016-710 87 72

Hälso- och sjukvård, kostverksamhet

Karin Björkryd, områdeschef 016-710 27 97
Anna Mejerhag, utvecklingsledare 016-710 55 36

Helena Elmberg, kostchef 016-710 19 92
Pernilla Berg, kostkonsulent 016-710 12 45
Magnus Eriksson, dietist 016-710 51 11
Läs mer om kostenheten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Anders Karlsson
Områdeschef LSS, autismverksamheten, personlig assistans
Sara Morgan
Vikarierande områdeschef socialpsykiatri samt arbete och aktivitet
Anna Werner
Områdeschef vård- och omsorgsboende, tf områdeschef ordinärt boende
Karin Björkryd
Områdeschef