MENY
Eskilstuna kommun

Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvård

Kommunen har enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs på vård- och omsorgsboenden och den för personer som är inskrivna i hemsjukvården och bor i eget ordinärt boende. Kommunen har också ansvar för att personer som har beslut om dagverksamhet eller daglig verksamhet får hälso- och sjukvårdsinsatser utförda under vistelsen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) gör uppföljningar av kvaliteten för att säkerställa att boende inom vård- och omsorgsboenden och patienter inom hemsjukvård får en god och säker hälso- och sjukvård. MAS följer också upp och säkerställer att det finns skriftliga rutiner för det hälso- och sjukvårdarbete som bedrivs och att kommunens riktlinjer för hälso- och sjukvård följs.

Vid uppföljning efterfrågas information från både brukare och personal i samband med besök på vård- och omsorgsboende eller i brukares hem. Det insamlade materialet analyseras, delges berörda chefer samt nämnd och fungerar sedan som ett underlag för åtgärder med målet att förbättra arbetet inom verksamheten.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Cajsa Åkerholm
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS