MENY
Eskilstuna kommun

Överklaga beslut inom vård och omsorg

Om du är missnöjd med det beslut du fått kan du överklaga.

Förvaltningsrätten

Så här gör du för att överklaga ett beslut:

  1. Skriv vilket beslut du överklagar, den ändring du vill ha samt varför du vill ha ändringen. Din handläggare ska hjälpa dig med överklagandet om du vill.
  2. Skicka överklagan till vård- och omsorgsnämnden, 631 86 Eskilstuna. Överklagan ska ha kommit in till vård- och omsorgsnämnden senast tre veckor efter det datum du fått ditt beslut.
  3. Vård- och omsorgsnämnden skickar din överklagan tillsammans med sitt yttrande från kommunen till förvaltningsrätten, som fattar beslut i ärendet.
  4. Du och kommunen får beslutet. Hur lång tid det tar varierar.

Kammarrätten

Nästa instans för att överklaga förvaltningsrättens dom är Kammarrätten. Såväl du som kommunen kan överklaga och söka prövning till Kammarrätten. Kammarrätten kan bevilja eller avslå prövningstillstånd. Ifall prövningstillstånd inte beviljas gäller förvaltningsrättens dom.

Högsta förvaltningsdomstolen

Sista instans är Högsta förvaltningsdomstolen som arbetar på liknande sätt som Kammarrätten. Såväl du som kommunen kan överklaga och söka prövning till Högsta förvaltningsdomstolen. En dom i Högsta förvaltningsdomstolen är prejudicerande vilket innebär att den är vägledande i rättstillämpningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.