MENY
Eskilstuna kommun

Bemanningsenheten

Bemanningsenheten arbetar tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningens utförarverksamhet för att uppnå hållbar bemanning inom vård och omsorg. Vårt uppdrag är att förmedla personal vid ordinarie personals korttidsfrånvaro upp till 3 månader.

Vi utvecklar, utbildar och coachar inom ordinarie och tillfällig bemanning, som stöd använder vi Time Care Planering och Time Care Pool.

På bemanningsenheten finns också en Chefsstöd som är en servicefunktion med administrativt stöd för förvaltningens chefer.

Områdeschef

Noomi Pettersson, 016-710 92 92, noomi.pettersson@eskilstuna.se

Enhetschefer pool och vikarier

LSS/Personlig ass/LSS barn, chefstöd

Lena Egnebladm, 016-710 72 81, lena.egneblad@eskilstuna.se

Socialpsykiatri/Arbete o aktivitet, bemanningsassistenter

Agneta Gruvell, 016-710 74 17, agneta.gruvell@eskilstuna.se

Tf Ann-Louise Björkmanm, 070-086 66 11

Vård- och omsorgsboenden

Andreas Bolinder,016-710 78 43, andreas.bolinder@eskilstuna.se

Ordinärt boende

Tommy Mets, 016-7108098, tommy.mets@eskilstuna.se

Utvecklingsledare bemanning/Time Care-ansvarig

Ann-Louise Björkman, 070-086 66 11, ann-louise.bjorkman@eskilstuna.se

Utvecklare vikarieförsörjning

T.f Stefan Lidman stefan.lidman@eskilstuna.se

Rekryteringsadminstratör

016-7107418 val Anna-Liisa Hellberg

Bemanningskonsult bemanningskrav/schemasupport

Veronica Turunen Trude 016-710 74 18

Bemanningsassistent

016-710 74 18

bemanningsenheten.vuxen@eskilstuna.se

Annika Ekervall

Tarja Kreku

Ulrika Lemon

Helena Hyvönen

Lilian Atto

Kerstin Lundqvist Lanz

Sara Gustafsson-Maxe

Bemanningsassistent personlig assistans

016-710 20 65

Carina Toth

Carina Blomberg

Chefsstöd

016-7101400, vfchefstod@eskilstuna.se

Lena Unnerdal

Britt-Marie Lundquist

Eva Andersson

Marika Lönnberg Bergström

Mona Nenonen

Christina Andersson

Päivi Tanskanen

Maarit Schulz

Eva-Lena Ardell

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bemanningsenheten
Öppettider

Besökstid: 10.00-14.00 måndag-fredag 
Telefontid: 6.30-17.00 (även helger)

Besöksadress

Bryggaregatan 7 B

Postadress

631 86 Eskilstuna