MENY
Eskilstuna kommun

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning, på vård- och omsorgsnämndens uppdrag. Utgångspunkten är mål, policydokument, riktlinjer och lagar.

Vård- och omsorgsförvaltningen stödjer vård- och omsorgsnämnden i deras demokratiska uppgift, ser till så att resurserna används effektivt inom angivna ramar och upprätthåller rättsäkerhet i handläggning och utförande.

Vård- och omsorgsförvaltningens organisation är uppdelad i en stab och fem verksamhetsområden.

De fem verksamhetsområdena är område äldreomsorg, område funktionshinder, område hälso- och sjukvård, bemanningsenheten samt biståndsenheten.

Staben (förvaltningskansliet) består av ekonomienheten, HR-enhetenkvalitetsenheten samt utredningsenheten med en sammanhållande chef för respektive enhet. Dessutom ingår kommunikationsfunktionen, där förvaltningschefen är chef. Staben har till uppgift att stödja nämnd, förvaltningsledning och verksamhetsansvariga chefer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Johan Lindström
Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen