Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Projekt/GIS-avdelning

Projekt

Ansvarar för projektering och utbyggnad av kommunens gator och parkanläggningar. Vi arbetar med att förbättra tillgängligheten i stadsmiljön för funktionshindrade och äldre. Vi sköter även översyn och upprustning av broar och kajanläggningar.

GIS

Arbetar med att producera och leverera kartor, geografisk information och 3D-modeller. Vi lagrar kartinformationen digitalt och gör den tillgänglig för kommunens förvaltningar, bolag och invånare. Vi ansvarar även för kommunens gatunamn och adresser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anders Enesved
Chef Projekt- och GIS-avdelningen