MENY
Eskilstuna kommun

Vad betyder räddningstjänstens vapen?

Räddningstjänstens vapen

Varför den åttauddiga stjärnan?

Ett johannitkors, (även johanniterkors, malteserkors eller maltakors) är ett likarmat kors där armarna består av spjutspetsar som möts i centrum.

De åtta uddarna på korset sägs symbolisera de åtta ridderliga dygderna eller de åtta saligprisningarna i Jesu bergspredikan.

Johanniterorden hade till en början grundats för att etablera en utpost längs med färdvägen till det heliga landet. Syftet var då främst att värna om korsfararstaterna och dess korsriddare, att hjälpa och beskydda de pilgrimer som färdades längs med sträckan och förse dem med sjukvård. Riddarnas åtta-uddiga stjärna i Malteserkorset där spetsarna symboliserar Heder och ära, Tapperhet, Fromhet, Frikostighet, Hjälpsamhet mot fattiga och sjuka, Vördnad för kyrkan, Dödsförakt, Trofasthet.

Siffran 8 är ett lyckotal i Kina och Japan. Det står bland annat för tur, välgång och ekonomisk framgång. Det kinesiska ordet för 8 rimmar på samma ord för välstånd. I Kina finns också det filosofiska begreppet De åtta dygderna.

Siffran 8 kan också sägas vara pånyttfödelsens tal. På den åttonde dagen börjar veckan om och med den åttonde tonen börjar oktaven om.

En liggande 8 symboliserar evigheten.

Traditionellt har sedan 1800-talet den åttauddiga stjärnan existerat inom brandkårer i Europa. Respektive stadsvapen är i mitten av stjärnan. Grundtanken var att varje udd i stjärnan har sin speciella betydelse och stjärnan speglar en etisk normsamling för hela yrkeskåren.

Riddardygderna har med tiden moderniserats och uddarna på Räddningstjänstens stjärna står idag för:

  • lojalitet
  • skicklighet
  • takt
  • omtanke
  • uppmärksamhet
  • kunskap
  • mod
  • uthållighet


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Räddningstjänsten
Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

016-710 74 00
Skicka e-post
016-14 50 45