MENY
Eskilstuna kommun

Karriärvägar för brandmän

Exempelbild

Som brandman kan du vidareutbilda dig till andra yrken inom räddningstjänsten.

Styrkeledare

Arbetar med att förebygga, hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön vid en olyckshändelse. Exempel på arbetsuppgifter är leda styrkan vid operativa insatser, planera och genomföra övningar samt ge olycksförebyggande information. Styrkeledaren är personal- och arbetsmiljöansvarig för ett skiftlag.

Brandmästare

Arbetar med att förebygga, hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön vid en olyckshändelse. Exempel på arbetsuppgifter är operativa insatser, övningsverksamhet, besiktiga brandskydd samt olycksförebyggande information till allmänheten och på arbetsplatser. Operativt har brandmästaren roll som insatsledare på skadeplats. 

Brandinspektör

Arbetar med ärenden rörande brandskyddsfrågor och säkerhet. Utför tillsynsarbete och granskar, planerar och dokumenterar. Håller utbildningar i skydds- och säkerhetsfrågor. Kan även arbeta operativt i beredskap i roll som stabsbefäl och brandbefäl.

 
 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Räddningstjänsten
Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

016-710 74 00
Skicka e-post
016-14 50 45