MENY
Eskilstuna kommun

Seveso-anläggningar hos Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB

På Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB finns tre anläggningar som lyder under SEVESO-direktivet. Dessa tre anläggningar är kraftvärmeverket, panncentralen vid Volvo och biogasanläggningen vid Ekeby avloppsreningsverk med biogasmacken och bussdepån.

Vid kraftvärmeverket och Volvos panncentral förvaras olja och på Ekeby produceras och förvaras metangas, både i flytande form och i gasform. Både oljan och gasen förekommer i stora mängder och är brandfarliga. För dessa anläggningar finns handlingsprogram som beskriver vilka risker som är identifierade på anläggningen och hur dessa risker ska förebyggas.

Information om biogas-anläggningen  

Information om kraftvärmeverket  

Information om panncentralen Volvo  

Senaste tillsynen genomfördes 2016-11-24.

Vad är SEVESO-direktivet?  

I Seveso i Italien inträffade en allvarlig kemikalieolycka 1976. Den var en av flera olyckor som inträffade under 1970-talet. Olyckorna drev fram ny lagstiftning inom EU och denna lagstiftnings syfte är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.  

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Räddningstjänsten
Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

016-710 74 00
Skicka e-post
016-14 50 45