MENY
Eskilstuna kommun

Miljöskyddsenheten

Läns

Miljöskyddsenheten

Vår uppgift är i stort sett att ha tillsyn över industrier som sysslar med miljöfarlig verksamhet. Vi ser till att miljöbalken efterlevs. Det gör vi genom att  kontrollera industrier, bensinstationer, jordbruk, trafik och annan verksamhet som kan vara miljöstörande.
Genom inspektioner kontrollerar vi hur miljöfarliga verksamheter sköts och hur kemikalier och farligt avfall hanteras.

Vi utreder klagomål som gäller miljöfarlig verksamhet och hantering av kemiska produkter.
Vid akuta utsläpp och sanering av föroreningar i mark och vatten är miljöskyddsenheten ofta på plats och stöttar räddningstjänsten i saneringsarbetet.

Vi övervakar luft och vatten. Vi kontrollerar långsiktiga förändringar i våra sjöar och vattendrag. Vi mäter luftföroreningar. Vi deltar tidigt i samhällsplaneringsprocesserna som sakkunniga i alla detaljplaneprojekt.

Vår enhet har hand om tillstånd för vattenverksamhet.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84

Anna Norberg
Enhetschef - miljöskydd