MENY
Eskilstuna kommun

Arvid Schöllin - avloppsinspektör

Exempelbild

Utbildning: Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet

Vad gör en avloppsinspektör om dagarna?
- En miljöskyddsinspektör med fokus på enskilda avlopp arbetar med att handlägga avloppsansökningar och andra handlingar som har med enskilda avlopp att göra. Vi tar även emot klagomålsärenden. Vi arbetar i en grupp som har som uppgift att gå igenom kommunens samtliga bristfälliga avlopp. Detta är ett stort arbete som pågått i flera år. Vi skickar ut inventeringsblanketter till fastighetsägare med enskilda avlopp och ber att de ska fylla i och skicka tillbaka dessa till oss så att vi kan kartlägga vad de har för avlopp. Eftersom det finns många bristfälliga avlopp i kommunen så finns det mycket arbete att göra. Uppgifterna är varierande och jag har mycket kontakt med fastighetsägare och entreprenörer i kommunen.

På vilket sätt bidrar ditt jobb till ett hållbart samhälle?
- Genom att jag ser till att kommunens bristfälliga avlopp kartläggs och åtgärdas bidrar mitt arbete till att minska mängden näringsämnen som når vattendrag, sjöar och hav. Detta är ett mycket viktigt arbete eftersom övergödning är ett stort problem. Det finns även mycket bakterier i avloppsvatten som kan förorena dricksvattentäkter.

Varför arbetar du som avloppsinspektör?
- När jag sökte till Miljövetarprogrammet tänkte jag att det var en utbildning som skulle förbereda mig inför framtida arbetsmarknad eftersom miljöfrågor får allt större fokus i samhället. Jag gjorde praktik genom utbildningen på ett miljökontor och fastnade för arbetet. Jag fick min första anställning som miljöinspektör och hade då fokus på enskilda avlopp och har fortsatt i samma bana. Jag har ett intresse för vattenfrågor , vilket såklart påverkat de val jag gjort.

Hur ser samarbetet ut med andra organisationer?
- Genom arbetet har jag mycket hjälp av andra kommuner och myndigheter. Vi arbetar efter samma lagstiftning, så att söka hjälp från andra kommuner kan ibland vara väldigt givande. Branschorganisationer, till exempel VA-guiden är också en bra samarbetspartner för oss.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84