MENY
Eskilstuna kommun

Miljökontoret

Miljökontoret

Foto: Marie Dywling

Miljökontoret är en myndighet, med flera olika roller. Kontoret ser bland annat till att lagar och regler i miljöbalken och livsmedelslagen följs. Kontoret kan i vissa fall även ha en rådgivande funktion.  

Ett av våra viktigaste uppdrag är att bedriva tillsyn.

Tillsynen kan se olika ut men det finns ett grundläggande syfte: att människor som bor eller verkar i Eskilstuna ska tillförsäkras en god hälsa och bra miljö i en hållbar framtid.   

Miljökontoret är uppdelat i två enheter. En enhet för avlopp-, hälsoskydd-, livsmedel- och alkoholtillsyn (även tobak, folköl)  och  en för miljöskydd och miljöövervakning. 

Ulf Lindstrand är förvaltningschef och miljöchef. Anna Norberg är enhetschef  för miljöskyddsenheten och Sara Brutemark för enheten avlopp-, hälsoskydd-, livsmedel- och alkoholtillsyn. 

Avlopp-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten hjälper dig med miljöfrågor som exempelvis gäller; enskilda avlopp,  inomhusmiljöbuller- och luftkvalitet samt frågor om radonlivsmedel och serveringstillstånd

Miljöskyddsenheten jobbar med tillsyner  av lantbruk och  miljöfarliga verksamheter . 

Ansvarig politisk nämnd är miljö- och räddningstjänstnämnden och Geerth Gustavsson (S) är ordförande i nämnden.

Miljökontoret eller miljö- och räddningstjänstnämnden?

Miljökontoret består främst av handläggare/miljöinspektörer som gör inspektioner, mätningar, kontroller och mycket annat. Miljökontoret styrs polititiskt av miljö- och räddningstjänstnämnden, som består av folkvalda politiker. Enkelt uttryckt kan man säga att nämnden bestämmer ramar och riktlinjer för hur miljökontoret ska lägga upp sitt arbete.

Vem fattar besluten?

Generellt sett fattar miljökontorets sakkunniga handläggare beslut på delegation från nämnden. Lite förenklat betyder det att miljökontoret fattar beslut i miljö- och räddningstjänstnämndens namn. Nämnden får sedan i efterhand ta del av besluten. Ärenden som är extra stora och kontroversiella fattar nämnden beslut om på sina sammanträden. Besluten fattas med hjälp av information de får av miljökontorets olika handläggare, som har olika specialområden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84