MENY
Eskilstuna kommun

Miljökontoret

Vakteln

Foto: Anna Peldán

Miljökontoret ser till att Eskilstuna är en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i.

Miljökontoret har ett myndighetsansvar och ser till att lagstiftningen inom våra ansvarsområden följs. Vi arbetar även med information och rådgivning.

Miljökontoret har fyra enheter; enheten för avlopp- och hälsoskydd, enheten för livsmedel, enheten för alkohol och tobak och enheten för miljöskydd. ​

Enheten för avlopp- och hälsoskydd arbetetar med frågor som rör exempelvis folkhälsa, inomhusmiljö, enskilda avlopp.  Livsmedelsenheten ser till att våra restauranger, livsmedelsbutiker och livsmedelsverksamheter hanterar livsmedel på rätt sätt. Enheten för alkohol och tobak arbetar med serveringstillstånd,  tobaksförsäljning och receptfria läkemedel. Miljöskyddsenheten arbetar med miljöfarliga verksamheter och tillsyn av strandskydd och lantbruk. 

Ulf Lindstrand är förvaltningschef och miljöchef. Anna Norberg är biträdande miljöchef och chef för miljöskyddsenheten. Sara Brutemark är chef för avlopps- och hälsoskyddsenheten. Anna Norberg är tillförordnad enhetschef för alkohol- och tobakstillsyn. Sara Brutemark är tillförordnad enhetschef för livsmedelsenheten.

Avlopps och hälsoskyddsenheten hjälper dig med miljöfrågor som exempelvis gäller; enskilda avlopplänk till annan webbplats, inomhusmiljö, buller- och luftkvalitet samt frågor om radon.

Miljöskyddsenheten arbetar med tillsyner riktade mot miljöfarliga verksamheterlänk till annan webbplats och lantbruklänk till annan webbplats. Enheten bedriver också miljöövervakning.

Enheten för livsmedelskontroll och alkoholtillsyn bedriver tillsyn riktad mot alla typer av livsmedelsverksamheter, verksamheter som serverar alkohol, säljer tobak eller vissa receptfria läkemedel

Miljö- och räddningstjänstnämnden är vår politiska nämnd och Geerth Gustavsson (S) är ordförande i nämnden.

Miljökontoret eller miljö- och räddningstjänstnämnden?

Miljökontoret består främst av handläggare/miljöinspektörer som gör inspektioner, mätningar, kontroller och mycket annat. Miljökontoret styrs polititiskt av miljö- och räddningstjänstnämnden, som består av folkvalda politiker. Enkelt uttryckt kan man säga att nämnden bestämmer ramar och riktlinjer för hur miljökontoret ska lägga upp sitt arbete.

Vem fattar besluten?

Generellt sett fattar miljökontorets sakkunniga handläggare beslut på delegation från nämnden. Lite förenklat betyder det att miljökontoret fattar beslut i miljö- och räddningstjänstnämndens namn. Nämnden får sedan i efterhand ta del av besluten. Ärenden som är extra stora och kontroversiella fattar nämnden beslut om på sina sammanträden. Besluten fattas med hjälp av information de får av miljökontorets olika handläggare, som har olika specialområden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84