MENY
Eskilstuna kommun

Utveckling av Vilsta friluftsområde

Tillsammans med föreningar och ideella organisationer förbättrar Eskilstuna kommun möjligheterna till friluftsliv. Vi vill erbjuda ett rikt utbud med stor tillgänglighet för flickor, pojkar, kvinnor och män. Friluftslivet ska finnas nära och vara lätt att ta sig till. Våra friluftsområden är viktiga ur både folkhälso- och jämställdhetsperspektiv eftersom de är öppna för alla och kan användas kostnadsfritt när man själv vill.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete i Vilsta friluftsområde. Eskilstunabor och föreningar har fått tycka till och lämna förslag och nu finns en plan för olika åtgärder på kort och lång sikt. Till att börja med ligger fokus på trygghet, tillgänglighet och information.

- Vi vill verkligen tacka alla som har lämnat förslag och synpunkter på hur Vilsta kan bli ett ännu bättre friluftsområde, säger Mattias Albers, chef för kultur- och fritidsförvaltningens enhet arenor och föreningsstöd. Några tyckte till via en karta på eskilstuna.se. Andra har pratat med oss och med elever från Mälardalens högskola när vi har varit i Vilsta och räknat besökare. Dessutom har vi fått idéer från de föreningar som är aktiva i Vilsta.

- Nu har vi satt ihop en utvecklingsplan utifrån alla idéer och önskemål vi har fått in, fortsätter Mattias Albers. Den innehåller ett femtiotal punkter. Vissa saker kommer att bli verklighet ganska snart, andra tar längre tid att förverkliga, och några kanske vi inte kan genomföra av olika anledningar. I planen har vi också förtydligat vem som ska göra vad, vilken förvaltning som ansvarar för de olika investeringarna och vilken förvaltning som ska stå för drift och underhåll. Det har blivit en bra samverkan mellan olika förvaltningar, föreningar och husrådet i Vilsta. Vi har också haft kontakt med Trygghetsrådet, Sörmlands handikappförbund och skolor.

Genomfört och på gång
Något som blev verklighet i vintras var en ny grillplats med tak och ett konstsnöspår. Tanken är att spåret ska anläggas även nästa vinter.

Nu i vår har nya stolpar med spårmarkeringar satts upp och fler bänkar har placerats längs motionsspåren. En ny spårkarta har tagits fram med fyra spår som utgår från Vilsta, två som börjar vid Skjulsta och ett som startar i Skogstorp. Många har hört av sig och tycker att de nya spårmarkeringarna är ett lyft. Även ridstigen och Sörmlandsleden är markerade på kartan. Nu finns också skyltning från Vilsta till Odlaren, där ett mountainbikespår invigdes i maj.

Arbetet med att förbättra skyltning och information i området fortsätter i höst och nästa år. Bland annat kommer entrén att göras om för att verkligen kunna fungera som mötesplats, informationscentrum och samlingspunkt för besökare.

Annat som är på gång är en hundlekpark som beräknas bli klar i slutet av augusti och skyltar som beskriver naturen (träd, buskar, djurliv med mera). Dessutom har ridstigar röjts och ett projekt planeras till nästa år för att anpassa underlaget och göra ridstigen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Utveckling av belysningen sker på den grusbelagda gångstigen som blir belyst i sin helhet. Belysningen kommer också att kompletteras på de två grusparkeringarna i anslutning till badplatsen, arbetet beräknas vara klart under hösten 2015.

Vilsta utveckling

Planer och idéer
Det finns många planer/idéer som kommer att bli verklighet senare under året, nästa år, eller längre fram.

En del idéer kommer att utredas mer noggrannt, i vissa fall behöver de komma med i en investeringsplan hos till exempel kultur- och fritidsnämnden eller stadsbyggnadsnämnden, och få en budget, i några fall kanske vi ser att idén passar bättre att genomföra någon annanstans i Eskilstuna än just i Vilsta.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är säkert att riktigt alla idéer och förslag kommer att förverkligas.

Här är det som finns med på listan över tänkbar utveckling:
utökad och förbättrad gestaltad belysning, utveckling av badplatsen, hinderbana, lekplats och klättervägg/klättersvamp/bouldering, utegym, parkourpark, hiss till styrketräningen i sporthallen, kortare motionsslinga med hårt underlag för rullstol, rullator, inlines, rullskidor och konstsö, information (lokaltrafikens bussar och gatuskyltning), utveckling av grillplatser och rastplatser, utveckling av cykel och MTB, alpin vision och utveckling (en ny eller bättre begagnad lift som placeras centralt i backen, ny liftstuga med utökat användningsområde samt parkering nära liften), idrottsbibliotek (utrustning för friluftsliv), naturbaser med naturbibliotek (pedagogisk utrustning), cykelgarage/cykelparkering och utlåning av cyklar, gallring/breddning för tvåspår och nedfallande natursnö på befintliga skidspår, utveckla beachvolleyboll/beachfoboll /beachhandbollsplaner, fotbollsgolf och fotbollsplan, utveckla restaurangen, pumphusen, utveckla ytorna kring ån och fiskemöjligheter, utveckling av trafikplaneringen, utveckla fornborgar, utveckla och tillgänglighetsanpassa motionsspåren, isbana, höghöjdsbana vid backen.

Det kom också förslag om att anlägga en gokartbana, en scooterbana och en skatepark. Men de investeringarna bedöms inte passa in just i Vilsta.

Skötsel av området
För att ett friluftsområde ska kännas inbjudande, tillgängligt och tryggt behöver det också underhållas regelbundet.

I kartläggningen av Vilsta har ett antal skötselåtgärder identifierats: hårt underlag mellan Vilstastigen och grillplatsen, hårt underlag mellan slalombacken och raststugan, dörröppnare till sporthallen, utveckling av parkeringen (fler p-platser och utveckling för personer med funktionsnedsättning), röjning längs gröna milen, fler sopkorgar med gratis/nedbrytningsbara bajspåsar för hundar, underhåll av nedslitna ridstigar, utveckling av raststugan, bättre underhåll och renhållning i miljön/naturen, utveckling av information på eskilstuna.se/friluftsområden och hos Turistbyrån, röjning av betesmark/kring ekar, röjning av sly och slåtter av Vilsta holme, stängsling (bland annat ridängen), iordningställande av entré från Viptorp, slåtter/röjningar vid Skjulstabadet, åtgärda stig vid backen vid Skjulsta mot motionsspår, röjning och skötsel av ett antal prioriterade områden i skötselplanen.

På väg mot Årets friluftskommun
Varje år utser Naturvårdsverket Sveriges friluftskommun. År 2014 kom Eskilstuna på plats 96. Nu har vi klättrat till tjugonde plats.

– Det är en bra uppryckning. Vårt mål är att nå första plats senast 2020. Och vi har goda förutsättningar, säger Mattias Albers.

Några kommentarer från allmänheten
"Idéerna poppar från båda barnen här hemma! Roligt att ni ber om allmänhetens förslag tycker jag!"

"Först och främst toppen att ni vill förbättra Vilsta-naturen."

"Intressant att ni är intresserade av att utveckla Vilsta-området."

"Jag tränar mycket och bor nära Vilsta som är en fantastisk plats:)"

"Jag vistas mycket i Vilsta-Skogstorpsskogen och deltar gärna i diskussion om att utveckla möjligheterna här utan att för den sakens skull förstöra den fina miljö som redan finns här."

"Vilsta är vår stora Lunga i Eskilstuna och är vårt eget Central Park..."

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 631 02 Eskilstuna