MENY
Eskilstuna kommun

Lovstöd 2018 - Bidrag till kostnadsfria lovaktiviteter

Under 2018 finns möjligheten att söka bidrag för att skapa kostnadsfria aktiviteter under årets alla lov för unga i åldern 6-15 år. Alla barn har rätt till ett roligt lov!

De lov som det finns möjlighet att söka stöd för är sportlov v.8, påsklov v.14, sommarlov 16 juni – 19 augusti, höstlov v.44 och jullov 21 december – 7 januari 2019.

Under 2016 och 2017 har MUCF fördelat bidrag till kommunerna för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter, det uppdraget återfinns nu hos Socialstyrelsen. Skillnaden jämfört med tidigare år är att bidraget gäller årets alla lov.

Syftet med det statliga bidraget är att utöka satsningar på lovaktiviteter i kommunerna.

Sökkriterier

Aktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande.
 • främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.
 • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Ansökningar som ger en större effekt för många barn och unga kommer att prioriteras. Vi kommer också att prioritera bland ansökningarna för att skapa en så stor bredd bland aktiviteterna som möjligt.

Ansökan

Ansökningarna skickas in via kommunens e-tjänst för stimulansbidrag eller lämnas in i pappersformat.

OBS! Det är de kriterier, sista ansökningsdatum och handläggningstider i den här informationen som gäller. I formuläret för stimulansbidrag står sökkriterier, datum för sista ansökningsdag och handläggningstider som inte kommer att gälla för Lovstöd 2018 men som gäller för övriga stimulansbidrag.

Ansökan i pappersformat skickas eller lämnas in till:

Stefan Axberg
Kultur- och fritidsförvaltningen, Förvaltningskontoret
Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna
Besöksadress: Faktorigatan 2

Märk ansökan med ”Lovstöd 2018”.

Ni kommer att få ett svar om ansökan godkänns eller avslås senast 10 arbetsdagar efter sista ansökningsdag.

Datum för sista ansökningsdag

 • Sportlov 7 februari
 • Påsklov 1 mars
 • Sommarlov 15 maj
 • Höstlov och jullov 1 oktober

Detta ska redovisas

 • vilka aktiviteter som har genomförts
 • antalet flickor och pojkar 6-15 år som har deltagit i lovaktiviteterna
 • effekt av aktiviteterna utifrån sökkriterierna

Kontaktperson och information

John Wikberg
Projektledare Lovstöd 2018
016-710 33 38, 070-086 69 43
john.wikberg@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

John Wikberg
Utvecklare, Ung Fritid