MENY
Eskilstuna kommun

Pågående projekt

Här kan du läsa om större projekt som pågår inom kultur- och fritidsförvaltningen. 

Kultur i regionen
Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun bjuder in till kulturdialoger under april 2018. Dialogerna blir en möjlighet till möten mellan olika kulturaktörer; kommunala och regionala, föreningar och verksamheter, yrkesutövare och ideella.

Lovstöd 2018 - Bidrag till kostnadsfria lovaktiviteter
Under 2018 finns möjligheten att söka bidrag för att skapa kostnadsfria aktiviteter under årets alla lov för unga i åldern 6-15 år. Alla barn har rätt till ett roligt lov!

Våren 2018; UPPLYST belyser VALET 2018 – lokalt, globalt och historiskt
Under våren belyser Upplyst valet 2018. Kan något vara sant för mig men inte för dig? Är din rösträtt självklar? Vilka var de kvinnor som fick kämpa för sin rätt att rösta? I programserien Upplyst om valet 2018 sätter vi ljus på demokrati, rösträtten och alternativa sanningar genom föreläsningar, visningar och debatter.

Utveckling av Vilsta friluftsområde
Under 2014 gjorde kommunen en förstudie för att ta reda på hur Vilsta friluftsområde kan utvecklas i framtiden. Föreningars, skolors, invånares och besökares behov, synpunkter och förslag har kartlagts, sammanställts och analyserats. Nu finns en plan med förslag på åtgärder för att göra Vilsta till ett ännu mer attraktivt område för alla, både flickor och pojkar, kvinnor och män.

Musikundervisning för barn med funktionsnedsättning
Sedan 2014 genomför Eskilstuna musikskola en särskild satsning på flickor och pojkar med nedsatt funktionsförmåga. Syftet är att ge dessa barn och unga möjlighet till en meningsfull fritidsaktivitet genom att spela instrument. Projektet är ett samarbete mellan Eskilstuna Musikskola och barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 631 02 Eskilstuna