MENY
Eskilstuna kommun

Pågående projekt inom Kultur- och fritidsförvaltningen

Här kan du läsa om större projekt som pågår inom kultur- och fritidsförvaltningen. 

Vilsta frilufts- och fritidsområde utvecklas 2018
Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar med att ta fram en utvecklingsplan för att planera för hur området ska utvecklas på lång sikt för att bli ännu mer attraktivt, tillgängligt och tryggt.

Kultur i regionen 2018
Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun bjuder in till kulturdialoger under april 2018. Dialogerna blir en möjlighet till möten mellan olika kulturaktörer; kommunala och regionala, föreningar och verksamheter, yrkesutövare och ideella.

Lovstöd 2018 - Bidrag till kostnadsfria lovaktiviteter
Under 2018 finns möjligheten att söka bidrag för att skapa kostnadsfria aktiviteter under årets alla lov för unga i åldern 6-15 år. Alla barn har rätt till ett roligt lov!

Våren 2018; UPPLYST belyser VALET 2018 – lokalt, globalt och historiskt
Under våren belyser Upplyst valet 2018. Kan något vara sant för mig men inte för dig? Är din rösträtt självklar? Vilka var de kvinnor som fick kämpa för sin rätt att rösta? I programserien Upplyst om valet 2018 sätter vi ljus på demokrati, rösträtten och alternativa sanningar genom föreläsningar, visningar och debatter.

Torshargs idrottsplats utvecklas 2018
Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar med utveckling av platsen, för att den ska nå sin fulla potential att bli ett idrotts- och fritidsområde, en plats där du kan idrotta, motionera, träffas och vara utomhus.

Musikundervisning för barn med funktionsnedsättning
Sedan 2014 genomför Eskilstuna musikskola en särskild satsning på flickor och pojkar med nedsatt funktionsförmåga. Syftet är att ge dessa barn och unga möjlighet till en meningsfull fritidsaktivitet genom att spela instrument. Projektet är ett samarbete mellan Eskilstuna Musikskola och barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

Flytt av Eskilstuna stadsmuseums föremålssamling
Eskilstuna stadsmuseums föremålssamlingar finns idag i fem olika magasin i Eskilstuna med omnejd. För att minska transporter, och bättre kunna bevara och förvara de cirka 70.000 föremålen, flyttas samlingarna från dagens fem magasin, till ett samlat magasinsutrymme i Svista.

Förberedande arbete inför flytten pågår och föremålssamlingarna beräknas vara flyttade till det nya magasinet 31 december 2020.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 631 02 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-710 12 90