MENY
Eskilstuna kommun

Pågående projekt inom kultur- och fritidsförvaltningen

Här kan du läsa om större projekt som pågår inom kultur- och fritidsförvaltningen. 

Ny skatepark byggs 2019-2020
Skateparken kommer anläggas i området intill Eskilstunaån, vid Stålbergsvägen vid Gasverksbron. Det är en yta om cirka 2200 kvm. Den ligger nära Munktellstaden och Väster, där det redan finns skatemiljöer.

Vilsta frilufts- och fritidsområde utvecklas 2018
Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar med att ta fram en utvecklingsplan för att planera för hur området ska utvecklas på lång sikt för att bli ännu mer attraktivt, tillgängligt och tryggt.

Orrlidens IP i Skogstorp utvecklas
Orrlidens IP i Skogstorp utvecklas under hösten 2018, som en följd av planerad byggnation på Vreta. Orrliden kommer att ha en 11-mannaplan med konstgräs och två mindre planer för 9-mannalag, en i konstgräs och en med naturgräs. Löparbana, längdhoppsgrop och kultstötningsbana anläggs också i anslutning till planerna, som Skogstorspsskolan kan använda till sin idrottsverksamhet. Planeringen av upprustningen har skett i dialog med Skogstorps GoIF, som på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för driften av anläggningen.

Fördjupad förstudie allaktivitetshus i Fröslunda
Eskilstuna kommun, Kommunfastighet och representanter från boende i olika åldrar och föreningsliv tar nu fram ett förslag till en allaktivitetsplats som både handlar och inne och utemiljöer som passar alla åldrar med många olika intressen och behov.

Förstudie om kulturskola
Nu pågår en förstudie om att utveckla Musikskolan till en kulturskola. Förstudien görs på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden och är en del i utvecklingen av barn och ungas kultur i Eskilstuna. Förstudien ska presenteras under våren 2019.

Hösten 2018; UPPLYST belyser #metoo – lokalt, globalt och historiskt
Under hösten belyser Upplyst #metoo som 2017 blev ett begrepp och en symbolhandling för människor över hela världen att använda för att markera mot kränkningar och sexuella övergrepp. Vad händer efter #metoo? Vilka får sin röst hörd och vilka får det inte? Hur ser utvecklingen och förändringen ut över tid?

Torshargs idrottsplats utvecklas 2018
Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar med utveckling av platsen, för att den ska nå sin fulla potential att bli ett idrotts- och fritidsområde, en plats där du kan idrotta, motionera, träffas och vara utomhus.

Flytt av Eskilstuna stadsmuseums föremålssamling
Eskilstuna stadsmuseums föremålssamlingar finns idag i fem olika magasin i Eskilstuna med omnejd. För att minska transporter, och bättre kunna bevara och förvara de cirka 70.000 föremålen, flyttas samlingarna från dagens fem magasin, till ett samlat magasinsutrymme i Svista.

Förberedande arbete inför flytten pågår och föremålssamlingarna beräknas vara flyttade till det nya magasinet 31 december 2020.

Musikundervisning för barn med funktionsnedsättning
Sedan 2014 genomför Eskilstuna musikskola en särskild satsning på flickor och pojkar med nedsatt funktionsförmåga. Syftet är att ge dessa barn och unga möjlighet till en meningsfull fritidsaktivitet genom att spela instrument. Projektet är ett samarbete mellan Eskilstuna Musikskola och barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-710 12 90