MENY
Eskilstuna kommun

Arkiv och museer

Eskilstuna konstmuseum, Eskilstuna stadsarkiv och Eskilstuna stadsmuseum ingår i en gemensam enhet som heter Arkiv och museer.

Enheten har drygt 25 medarbetare och ansvarar för att bevara, vårda och tillgängliggöra kommunens arkiv och samlingar. Arbetet organiseras i tre underenheter som leds av varsin arbetsledare.

Konstmuseet ansvarar för kommunens samlingar av konstverk, depositionskonst, offentlig utomhuskonst samt Svenskt barnbildarkiv. Verksamheten har en nordisk profil och fokuserar särskilt på samtidskonst och samtida konsthantverk. Eskilstuna konstmuseums samling omfattar drygt 1 000 verk och cirka 5 000 grafiska blad. Depositionskonsten omfattar ytterligare cirka 5 000 verk.

Stadsarkivets uppdrag är att bevara och tillgängliggöra arkiv från Eskilstuna samt ge kommunens nämnder, förvaltningar och bolag råd och stöd i arkivfrågor. Syftet är att säkerställa allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar samt kommunens, forskningens och rättsväsendets behov av information. Stadsarkivet arbetar även med att tillgängliggöra och väcka intresse för de handlingar som förvaras i centralarkivet.  Sammanlagt rör det sig om cirka 4 000 hyllmeter kommunala arkiv, föreningsarkiv och arkiv efter enskilda personer.

Stadsmuseet arbetar med att samla in, bevara och tillgängliggöra föremål och berättelser om Eskilstunas och Eskilstunabornas historia med tyngdpunkt på stadens industrihistoria. Museet ansvarar även för kulturmiljö- och byggnadsvårdsfrågor och driver verksamhet på Faktoriholmarna, Rademachersmedjorna, Sörmlandsgården och Lagersbergs säteri i Eskilstuna. I museets samlingar finns omkring 60 000 föremål och 300 000 fotografier.

Här hittar du mer information om vår verksamhet:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 631 02 Eskilstuna