MENY
Eskilstuna kommun

Att starta fristående verksamheter

Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, pedagogisk omsorg samt fristående fritidshem. (2 kap. 5 § skollagen 2010:800)

Skolpeng

Skolpengen är ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett vilken typ av verksamhet föräldrarna väljer, i kommunal eller privat regi, och syftet är att ge föräldrar fler möjligheter och alternativ för att ordna sin barnomsorg.

Börja med att läsa Riktlinjer för prövning av bidrag.

Vad krävs?

För dig som ska arbeta i fristående familjedaghem krävs utbildning eller erfarenhet. Dagbarnvårdaren och personal ska ha grundläggande utbildning när det gäller barnkunskap och pedagogik och/eller erfarenhet av arbete i barngrupp från förskola eller fritidshem.

För att starta ett flerfamiljssystem krävs att två eller tre familjer bildar en ekonomisk förening eller ett handelsbolag. Företaget anställer en barnskötare/pedagog som tar hand om ”företagets” barn.

Hur ansöker man?

Den som vill bedriva, och få rätt till bidrag för, fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska ansöka om detta hos Eskilstuna kommun, Utbildningsinspektionen. Ansökningsblanketter beställer du från utbildningsinspektionen (utbildningsinspektionen@eskilstuna.se eller 016‑710 20 55).

Vilka handligar ska bifogas ansökan?

Följande handlingar ska skickas med din ansökan för att den ska kunna handläggas.

Hur lång är handläggningstiden?

När din kompletta ansökan kommit in till kommunens utbildningsinspektion är handläggningstiden cirka 4 månader.

Vart skickar man ansökan?

Skicka din ansökan med bilagor till

Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 356
631 86 Eskilstuna

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Utbildningsinspektionen
Besöksadress

Alva Myrdahls gata 5 (Värjan)

Postadress

Eskilstuna kommun

Utbildningsinspektionen

631 86 Eskilstuna