MENY
Eskilstuna kommun

Ansökan om tilläggsbelopp för lovskola

Riksdagen beslutade den 7 juni 2017 om en skyldighet för kommuner - och fristående skolhuvudmän - att erbjuda
lovskola för vissa elever.

Skyldigheten regleras i skollagen och började gälla den 1 augusti 2017.
Skyldigheten att erbjuda lovskola gäller elever som avslutat årskurs 8 och riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och därmed ligger i riskzonen för att inte bli behöriga till ett
nationellt program i gymnasieskolan. Skyldigheten gäller även elever som avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet.

Ansökan görs en gång/läsår, senast den 30 juni. Mer information finns i ansökningsblanketten och på Skolverkets hemsida.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Utbildningsinspektionen
Besöksadress

Alva Myrdahls gata 5 (Värjan)

Postadress

Eskilstuna kommun

Utbildningsinspektionen

631 86 Eskilstuna