MENY
Eskilstuna kommun

Utbildningsinspektionen

Den 14 december 2017 beslutade kommunfullmäktige om att kommunstyrelsens ansvar för skolverksamhet överförs till barn- och utbildningsnämnden från och med 1 januari 2018. Här kan du läsa förslaget till beslut och ärendebeskrivningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I utbildningsinspektionens uppdrag ingår att ta emot och behandla ansökningar om tilläggsbelopp för särskilt stöd, för modersmålsundervisning samt för lovskola, från kommunala och fristående förskolor och skolor.

Vi tar också emot och bereder ansökningar om att få starta fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg samt ansvarar och utför tillsyn av fristående förskolor och fristående pedgogisk omsorg.

Ansökan om att få starta fristående skola beslutas av Skolinspektionen, kommunen har rätt att yttra sig och det är vi som handlägger och skriver dessa yttranden. Vi ansvarar för kommunens insyn av fristående skolor.

Vi koordinerar också kommunens kommunikation och samarbete med samtliga fristående verksamheter.

"Kommunstyrelsens perspektiv är bra kvalité till alla Eskilstunas barn och elever oavsett vilken huvudman som driver verksamheten."

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Utbildningsinspektionen
Besöksadress

Alva Myrdahls gata 5 (Värjan)

Postadress

Eskilstuna kommun

Utbildningsinspektionen

631 86 Eskilstuna