MENY
Eskilstuna kommun

Stöd och Utvecklingsenheten

Stöd och utvecklingsenheten består av 14 medarbetare bestående av pedagogikutvecklare, specialpedagoger och talpedagoger vars syfte är att stödja förskolor och skolor att möta reformernas krav på såväl ledare som medarbetare. Utgångspunkten för allt arbete inom förskolan är den värdegrund och det förhållningssätt som beskrivs i Lpfö 98/10, skollagen, och FN:s Barnkonvention. Chef för enheten är Katarina Andersson.

SPECIALPEDAGOGERNA

Specialpedagogerna arbetar förebyggande och med insatser för utveckling av förskolans organisation, arbetssätt och arbetsformer. De deltar i arbetet med övergripande utvecklings och värdegrundsarbete gällande likabehandlingsplan, pedagogisk dokumentation, övergång från förskola till förskoleklass Specialpedagogen är också ett stöd för förskolechefen i kartläggning och dokumentation inför ansökan om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. Fokus i uppdraget är att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd, i syfte att stödja all personal inom förskolan.

PEDAGOGIKUTVECKLARNA

Pedagogikutvecklarna handleder pedagoger och arbetslag i det vardagliga arbetet och verkar som den ”pedagogiska inspiratören”. De stödjer pedagogerna med planering, utvärdering, analyser och är en viktig kompentens vid utveckling av det pedagogiska arbetet. På en stor del av arbetstiden verkar de direkt i lärmiljön för att kunna använda aktuella gemensamma upplevelser i reflektioner och analyser. De utgår ifrån ett konsultativt förhållningssätt. Pedagogikutvecklarna har en central roll vid förvaltningsövergripande insatser. Dels kan det handla om att lyfta trender, tendenser, utbildningsbehov eller annat som har betydelse för den likvärdiga förskolan men även utbildningsinsatser och ledande av projekt och nätverksgrupper på förvaltningsnivå


SPECIAL-/TALPEDAGOGER - arbetar mot grundskolan

Special-/talpedagog hjälper personalen att stödja barn som har svårt med kommunikation, språk och tal.

De arbetar med:

  •  Handledning/konstultation till personal, enskilt eller i grupp.
  •  Stöd och råd till personal.
  •  Utbildning av personal samt andra förebyggande insatser.
 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskola och skola

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna

Postadress

Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna