Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Kvalitet och kommunikation

Kvalitet och kommunikation är en del av förvaltningens styrfunktion, med en roll också som stödfunktion till förvaltningens enheter. Enheten skall bidra till en hög kvalitet i förvaltningens verksamheter genom att stödja processen att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Enhetens uppdrag är att: 

  • ge stöd till barn- och utbildningsnämnden i alla delar av beslutsprocessen, det vill säga i planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten inom enhetens ansvarsområde.
  • stödja linjechefer så att politiska beslut och beslut av förvaltningsledning verkställs av verksamheterna inom enhetens ansvarsområde
  • ge stöd till verksamhetschefer i organisationens olika nivåer i verksamhetsutveckling både i förvaltningens huvudprocess (lärande och fostran) samt stödprocesser såsom måltidsverksamheten och skolskjutsar
  • ansvara för förvaltningens gemensamma och övergripande kommunkationsinsatser internt och externt, på inträntet, på hemsidan, genom trycksaker, genom sociala medier och andra kanaler samt att stödja cheferna med deras kommunikation
  • bidra till att utveckla analysen av verksamheten och verksamhetens resultat i olika nivåer av organisationen i syfte att förbättra måluppfyllelsen
  • ge förutsättningar för att medborgare får god insyn i nämndens och förvaltningens verksamheter och garantera att eftervärlden får insyn i nämndens verksamhet t ex genom att alla handlingar bevaras enligt lagar och förordningar
  • ge ett bra bemötande till medborgare vid kontakter med förvaltningsledningskontoret
  • ge stöd till förvaltningsledningskontor i olika typer av administrativa uppgifter

 Ovanstående beskriver enhetens uppdrag som helhet. Enskilda medarbetare arbetar i olika hög grad med olika delar av uppdraget.  Enheten leds av kvalitetschefen. Kvalitetschefens huvuduppdrag är att stödja och samordna utveckling av kvaliteten i förvaltningens verksamheter. Enheten består av utvecklare som stödjer i första hand skolchefer i verksamhetsutveckling, utvecklare som är specialister inom sitt speciella ansvarsområde, kommunikatörer med ansvar för förvaltningens övergripande information samt specialister i nämndsadministration och andra administrativa uppdrag.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskola och skola

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna

Postadress

Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna