Statistik - Utbildning och skola

Här hittar du statistik om utbildning och skola i Eskilstuna kommun.

Eskilstunas befolkning utbildningsnivå

Eskilstunas befolkning utbildningsnivå

Högsta utbildningsnivå 16-74 år, 2017

Totalt

Män

Kvinnor

Förgymnasial utbildning

21,5%

22,0%

21,0%

Gymnasial utbildning, högst 2 år

22,4%

23,8%

21,0%

Gymnasial utbildning, 3 år

23,9%

26,1%

21,5%

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

13,6%

13,3%

13,8%

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

16,1%

11,9%

20,5%

Forskarutbildning

0,4%

0,4%

0,3%

Uppgift saknas

2,2%

2,3%

2,0%

Totalt (procent)

100%

100%

100%

Antal personer

75 000

38 079

36 921

Källa: Statistiska centralbyrån

Nästan en tredjedel av befolkningen i Eskilstuna har minst eftergymnasial utbildning. Den enskilt största delen av befolkningen har gymnasial utbildning som högsta avslutade nivå. Befolkningens utbildningsnivå varierar kraftigt beroende på vilka åldersgrupper man studerar. Åldersgruppen 35-44 år har högre andel personer med eftergymnasial utbildning än övriga åldrar.

Antal inskrivna barn i förskola, fritidshem och familjehem

Antal inskrivna barn i förskola, fritidshem och familjehem


2018

2017

2016

2015

2014

Förskola 1-5 år (kom verks)

5 357

5 236

5 124

5 052

4 982

Förskola 1-5 år (enskild verksamhet)

1 018

985

945

844

786

Fritidshem 6-10 år (kom verks)

3 618

3 615

3 510

3 370

3 199

Fritidshem 6-10 år (enskild verksamhet)

470

495

512

575

583

Familjedaghem 1-5 år

26

25

41

57

71

Familjedaghem 6-10 år

--

--

--

--

13

Totalt

10 489

10 356

10 132

9 906

9 626

Antal inskrivna elever i grundskola och gymnasieskolan

Antal inskrivna elever i grundskola och gymnasieskolan


2018

2017

2016

2015

2014

Förskoleklass (kommunal verksamhet)

1 190

1 178

1 161

1 102

1 057

Förskoleklass (enskild verksamhet)

138

105

132

126

128

Skolår 1 - 3 (kommunal verksamhet)

3 466

3 384

3 306

3 179

3 028

Skolår 1 - 3 (enskild verksamhet)

500

526

505

505

489

Skolår 4 - 6 (kommunal verksamhet)

3 003

2 913

2 811

2 776

2 663

Skolår 4 - 6 (enskild verksamhet)

892

859

811

748

801

Skolår 7 - 9 (kommunal verksamhet)

2 961

2 920

2 933

2 742

2 664

Skolår 7 - 9 (enskild verksamhet)

761

772

767

699

734

Grundskola (kommunal verksamhet)

10 620

10 395

10 211

9 799

9 389

Grundskola (enskild verksamhet)

2 291

2 262

2 215

2 078

2 152

Grundskola totalt

12 911

12 657

12 426

11 877

11 541

Gymnasieskolan (kommunal verksamhet)

3 547

3 595

3 498

3 236

3 126

Gymnasieskolan (enskild verksamhet)

753

652

646

682

775

Gymnasieskola totalt

4 300

4 247

4 144

3 918

3 901

Totalt

17 211

16 904

16 642

15 795

15 442

Uppdaterad: 29 mars 2023