Öppna geodata

Här hittar du Eskilstuna kommuns öppna geodata.

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande.

Stomnät

Här kan du ladda ned kommunens stomnätspunkter

Metadata

Stomnätspunkt, plan: Terrestert inmätt genom polygontåg
och utjämningar. Låg mätosäkerhet < 0,02 m

Mätosäkerheten för höjdvärdet 0,02-0,05 m

Stomnätspunkt, höjd: Terrestert inmätt genom avvägning.
Låg mätosäkerhet < 0,01 m i höjd.

Mätosäkerheten för koordinater i plan är
0,02-0,05 m

En överblick av stomnätspunkterna:

Uppdaterad: 3 april 2023