Öppna data

Här finns öppna data från Eskilstuna kommun. Med hjälp av kommunens öppna data kan den som vill och kan bygga egna tjänster och ta fram statistik. Eskilstuna kommuns öppna data är fritt att använda, utan avgifter eller licenser.

Öppna data är gratis, maskinläsbar data som kan användas utan några begränsningar. Den öppna datan används ofta i kombination med öppna data eller kommersiellt tillgänglig data från andra parter för att skapa nya it-tjänster som exempelvis mobilappar. Den används också för att analysera verksamheten för större insikt i hur den fungerar eller av organisationer som behöver denna data för sin verksamhet. Öppen data från offentlig sektor kallas även PSI-data, Public Sector Information.

Öppna data är alltså data som vem som helst kan använda till vad som helst.

Vad vill du göra med öppen data?

Eskilstuna kommun producerar mycket offentlig information om och för de som bor, verkar och vistas här. Vi vill göra den tillgänglig så att du kan bli mer delaktig i stadens utveckling. Använd informationen, bygg en app, skapa en webbplats eller gör en analys.

Datakatalog

Eskilstuna kommun samlar datakällor i en katalogtjänst som förutom hänvisning till kommunens öppna data, innehåller beskrivning av datakällorna.

Uppdaterad: 24 januari 2024