Områdesfakta

Statistik på karta över Eskilstuna kommun.

I Eskilstunakartan hittar du aktuell statistik om befolkning, inkomster, arbetstillfällen med mera. Statistiken visas per nyckelkodsområde (NYKO) som är en geografisk indelning framtagen för att kunna jämföra stati­stik mellan olika delar av kommunen. Nyckelkodområden finns i 4 nivåer varav nivå 4 är den mest detaljerade.

I Områdesfakta 2022 Pdf, 3 MB. finns tabeller för flera delområden i kommunen. Del­områden är indelade i 7 grupper. Förutom befolkningsutvecklingen redovisas befolkningens åldersfördelning i respektive område, samman­räknad förvärvsinkomst, utbildningsnivå och utländsk bakgrund.

Du hittar statistiken och de geografiska indelningarna i Eskilstunakartan

Uppdaterad: 2 november 2023