Eskilstuna kommun

Brand på Årbygatan i Årby

Platsen har spärrats av och det är brandrök i området. Det är viktigt att inte andas in denna och att stänga fönster och dörrar så att röken inte kommer in. Vissa vägar i området är avstängda.
Läs mer och följ händelseutvecklingen på Polisens webbplats.
Uppdaterad: 2023-09-25 kl. 13.20

Områdesfakta

Statistik på karta över Eskilstuna kommun.

I Eskilstunakartan hittar du aktuell statistik om befolkning, inkomster, arbetstillfällen med mera. Statistiken visas per nyckelkodsområde (NYKO) som är en geografisk indelning framtagen för att kunna jämföra stati­stik mellan olika delar av kommunen. Nyckelkodområden finns i 4 nivåer varav nivå 4 är den mest detaljerade.

I Områdesfakta 2021 Pdf, 1 MB. finns tabeller för flera delområden i kommunen. Del­områden är indelade i 7 grupper. Förutom befolkningsutvecklingen redovisas befolkningens åldersfördelning i respektive område, samman­räknad förvärvsinkomst, utbildningsnivå och utländsk bakgrund.

Du hittar statistiken och de geografiska indelningarna i Eskilstunakartan

Uppdaterad: 31 mars 2022