Koordinatsystem

Eskilstuna kommun använder koordinatsystemet SWEREF 99 16 30 i plan och RH2000 i höjd.

Systemen är kopplade till det nationella referenssystemet SWEREFF 99 som i sin tur är kopplat till internationella referenssystem. Dessutom underlättar systemet användningen av modern mätteknik t.ex. GPS.

Före år 2008 användes tre olika koordinatsystem i plan. RT90 2,5 gon V 0:-15, RT R07 2,5gon V 0:-15 och Eskilstunas lokala. Eskilstunas lokala bygger på RT38, men på grund av stora spänningar definieras det som ett eget koordinatsystem.

År 2007 bytte vi höjdsystem till RH2000 innan dess användes tre olika höjdsystem Eskilstunas lokala, RH00 och RH70.

Via den här kartan kan du se de olika höjdsystemens utbredning.

Supporten för geografisk information

Vi jobbar med kartor, geografisk information och 3D-modeller. Vi svarar på frågor om till exempel adresser och Eskilstunakartan. Dessutom hjälper vi till vid beställning av olika kartprodukter och geografisk information.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

E-post och telefon vardagar kl. 9.00-12.00

Uppdaterad: 11 oktober 2022