Eskilstuna kommun

Stomnät

För projekt kan man göra beställningar av kommunens kända punkter (stomnätpunkter) som antingen kan vara fixpunkter eller polygonpunkter.

Fixpunkter

Fixpunkter används när man behöver punkter med kända höjder i höjdsystemet RH2000. Det går också bra att beställa höjder i RH70 eller RH00.

Observera att positionen i plan (N- och E-koordinater) på en fixpunkt har ungefärliga värden och går inte att använda vid t.ex. etablering av totalstation.

Polygonpunkter

Polygonpunkter används när man behöver en punkt med kända koordinater i plansystemet Sweref 99 16 30. Not: Vi levererar inga höjder på polygonpunkter.

Öppna geodata

Nu finns Eskilstuna kommuns stomnätspunkter som öppna geodata. Vilket innebär att de är fria att ladda ned och använda. Gå till öppna geodata

I kartan nedan kan du få en snabb överblick över stomnätspunkterna och se koordinaterna på varje punkt.

Hittar du inte stomnätspunkten du letar efter, meddela oss via epost: gissupport@eskilstuna.se

Uppdaterad: 24 maj 2022