Stomnät

För projekt kan man göra beställningar av kommunens kända punkter (stomnätpunkter) som antingen kan vara fixpunkter eller polygonpunkter.

Fixpunkter

Fixpunkter används när man behöver punkter med kända höjder i höjdsystemet RH2000. Det går också bra att beställa höjder i RH70 eller RH00.

Observera att positionen i plan (N- och E-koordinater) på en fixpunkt har ungefärliga värden och går inte att använda vid t.ex. etablering av totalstation.

Polygonpunkter

Polygonpunkter används när man behöver en punkt med kända koordinater i plansystemet Sweref 99 16 30. Not: Vi levererar inga höjder på polygonpunkter.

Öppna geodata

Nu finns Eskilstuna kommuns stomnätspunkter som öppna geodata. Vilket innebär att de är fria att ladda ned och använda. Gå till öppna geodata

I kartan nedan kan du få en snabb överblick över stomnätspunkterna och se koordinaterna på varje punkt.

Hittar du inte stomnätspunkten du letar efter, meddela oss via epost: gissupport@eskilstuna.se

Uppdaterad: 24 maj 2022