Beställ ett mätuppdrag

Eskilstuna kommun utför flera typer av mätuppdrag, utsättningar, lägeskontroller och gränsutvisning.

Du kan läsa mer om vad de olika tjänsterna innebär och vad de olika tjänsterna kostar via länken nedan.

Frågor om kvalitetshöjningen av fastighetsgränser

Just nu pågår ett stort arbete med att kontrollera och höja kvalitén på fastighetsgränserna i våra kartprodukter inför ett kommande arbete med digitalisering av våra detaljplaner.

Mätarbetet innebär att vi kan behöva gå in på din tomt för att hitta gränsmarkeringar.

 • Svar:

  Vi kommer inte att mäta in alla gränsrör. Oftast räcker det med inmätning av gränsmarkeringar längs gatorna. I ett kvarter mäter vi till exempel in gränsmarkeringar i ytterkanterna/hörnen av kvarteret.

 • Svar:

  Nej. Vi använder gps och metallsökare för att hitta gränsmarkeringar.

 • Svar:

  Nej, vi mäter enbart in befintliga gränsmarkeringar för att förbättra kartan.

 • Svar:

  Nej, vi kommer inte märka ut gränserna på plats.

 • Svar:

  Nej, det kostar inte er något.

Supporten för geografisk information

Vi jobbar med kartor, geografisk information och 3D-modeller. Vi svarar på frågor om till exempel adresser och Eskilstunakartan. Dessutom hjälper vi till vid beställning av olika kartprodukter och geografisk information.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

E-post och telefon vardagar kl. 9.00-12.00

Uppdaterad: 3 november 2021