Beställ ett mätuppdrag

Eskilstuna kommun utför flera typer av mätuppdrag, utsättningar, lägeskontroller och gränsutvisning.

Du kan läsa mer om vad de olika tjänsterna innebär och vad de olika tjänsterna kostar via länken nedan.

Supporten för geografisk information

Vi jobbar med kartor, geografisk information och 3D-modeller. Vi svarar på frågor om till exempel adresser och Eskilstunakartan. Dessutom hjälper vi till vid beställning av olika kartprodukter och geografisk information.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

E-post och telefon vardagar kl. 9.00-12.00

Uppdaterad: 15 augusti 2022