Adresser och lägenhetsnummer

I Eskilstuna är det kommunen som sätter adresser. Adresserna sätts efter att en fastighetsreglering har skett eller efter att en detaljplan har vunnit laga kraft. Lägenhetsnummer skapas eller ändras efter att fastighetsägaren har skickat in en blankett. 

Lägenhetsnummer

Varje lägenhet ska tilldelas ett fyrsiffrigt nummer efter ett visst system. Sifferkombinationens två första nummer berättar vilket våningsplan bostadslägenheten ligger på.

Via e-tjänsten nedan hittar du som fastighetsägare blanketten som du sedan skickar till oss.

Adresser

Beslut om nya adresser skickas alltid till berörda fastighetsägare. Vid ändring av utfart, nyregistrering eller om du har en fråga skicka den tillsammans med din fastighetsbeteckning till Supporten för geografisk information.

Adressättningen baseras på svensk SIS standard. Landsbygdsadress består av ett områdesnamn och nummer eller områdesnamn, gårdsnamn och ett nummer. Det är bara gods och större gårdar som har gårdsnamn. Ett gårdsnamn har alltid en historisk hävd. Ett områdesnamn kan bara finnas på ett ställe i kommunen och alla adresser är unika. Namnfrågor behandlas av namnberedningen före beslut i kommunfullmäktige.

För att skriva dig på adressen ska du kontakta adressändning eller Folkbokföringen.

Vanliga frågor och svar om adresser

 • Svar:

  Det enklaste sättet att snabbt få reda på din adress är att söka efter din fastighet i Eskilstunakartan. Öppna kartan i nytt fönster genom att klicka på "storkarta-knappen" till vänster i kartan under zoomknapparna.

  Du kan även kontakta Supporten för geografisk information så hjälper vi dig.

 • Svar:

  Börja alltid med att kontrollera om det redan finns en adress. I punkten ovanför finns beskrivet hur du gör det.

  Om du inte redan har fått en adress kan du göra en ansökan genom att sammanställa informationen i punktlistan nedan i ett mejl till oss. Skicka det sedan tillsammans med en tydlig beskrivning av ditt ärende till Supporten för geografisk information.

  • Fastighetsbeteckningen för fastigheten där adressen/adresserna ska sättas.
  • Kontaktuppgifter till er: postadress, e-post samt telefonnummer
  • Er juridiska roll i ansökan, exempelvis fastighetsägare eller ordförande i bostadsrättsförening.
  • Vilken typ av byggnad/verksamhet det är fråga om? Exempelvis enbostadshus eller kontorshus.
  • En karta/situationsplan som tydligt visar var ingången är samt var infarten till fastigheten är.

  För flerbostadshus/kontorshus ska samtliga ingångar markeras med vad de leder till (bostäder, hyreslokal, soprum m.m.). Ansökan ska i dessa fall också kompletteras med planritningar. Om soprum finns ska du ange var sopbilen kommer angöra.

 • Svar:

  För dig som är hyresgäst:

  Kontakta din hyresvärd, de ansöker sedan om att få adressen ändrad.

  För dig som bor i bostadsrätt:

  Kontakta styrelsen för din förening, ordförande ansöker sedan om att få adressen ändrad.

  För dig som är fastighetsägare/ordförande i bostadsrättsförening:

  Sammanställ informationen i punktlistan nedan och skicka det tillsammans med en tydlig beskrivning av ditt ärende till Supporten för geografisk information.

  • Adressen som är felaktig
  • Fastighetsbeteckningen för fastigheten där adressen ska ändras.
  • Kontaktuppgifter till er: postadress, e-post samt telefonnummer
  • Er juridiska roll i ansökan, exempelvis fastighetsägare eller ordförande i bostadsrättsförening.
  • Vilken typ av byggnad/verksamhet det är fråga om? Exempelvis enbostadshus eller kontorshus.
  • En karta/situationsplan som tydligt visar var ingången är samt var infarten till fastigheten är. För flerbostadshus/kontorshus ska samtliga ingångar markeras med vad de leder till (bostäder, hyreslokal, soprum m.m.).
 • Svar:

  Det tar normalt under en månad för kommunen att sätta en adress, i semestertider eller när vi har många ärenden kan det dock ta längre tid. För med komplicerade ärenden kan det ta flera månader.

 • Svar:

  Kontakta i första hand hyresvärden/bostadsrättsföreningen och be dem skyndsamt skicka in en ansökan om ändring i lägenhetsregistret till kommunen. Om du fortfarande har problem kan du kontakta Supporten för geografisk information så hjälper vi dig.

Supporten för geografisk information

Vi jobbar med kartor, geografisk information och 3D-modeller. Vi svarar på frågor om till exempel adresser och Eskilstunakartan. Dessutom hjälper vi till vid beställning av olika kartprodukter och geografisk information.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Kontakta oss via e-post och telefon vardagar mellan 09.00-12.00

Uppdaterad: 27 september 2021