Adresser och lägenhetsnummer

Eskilstuna kommun är adressättande myndighet och ansvarar för att registrera adresser och lägenhetsnummer inom hela kommunen.

Lägenhetsnummer

Alla bostadslägenheter i flerbostadshus ska ha ett lägenhetsnummer som består av fyra siffror. Lägenhetsregistret är ett register som administreras av Lantmäteriet och uppdateras av kommunerna. Fastighetsägare skickar in förslag till lägenhetsnummer och kommunen beslutar sedan vilka nummer som ska registreras. Efter att lägenheterna har registrerats skickar kommunen ut beslutet till fastighetsägaren som sedan i sin tur informerar boende.

Via länken nedan hittar du som fastighetsägare vilken information vi behöver få in för att kunna fatta beslut om ändringar i lägenhetsregistret

Adresser

I Eskilstuna är det kommunen som sätter adresser. Adresser på fastigheter för enbostadshus sätts ibland efter att en fastighetsreglering har skett eller efter att en detaljplan har vunnit laga kraft men oftast behöver vi veta vad som ska byggas och var infarten kommer vara innan vi kan sätta någon adress. Vi är därför ofta beroende av att fastighetsägare själva ansöker om en adress.

För fastigheter med flerbostadshus, kontorshus, industrier och andra typer av anläggningar behöver vi alltid veta vad som ska byggas och var entréerna kommer vara. I de fallen ber vi därför fastighetsägaren ansöka om en adress.

Beslut om nya adresser skickas till berörda fastighetsägare. Vid ändring av utfart, nyregistrering eller om du har en fråga kan du kontakta Supporten för geografisk information. Du kan läsa mer om vilken information vi behöver få in för att handlägga ditt ärende i avsnittet ”Vanliga frågor och svar” här nedanför.

Adressättningen baseras på svensk SIS standard. Gatuadresser består av ett gatunamn och en siffra. Siffrorna är udda på ena sidan vägen och jämna på den andra. Landsbygdsadresser består av ett bynamn och siffra eller bynamn, gårdsnamn och en siffra. Siffrorna i landsbygdsadresser är inte ordnade på samma logiska sätt som i tätorterna utan är istället en löpserie för hela byadressområdet. Nummer 93 kan därför ligga bredvid nummer 12. Ett gårdsnamn har alltid en historisk hävd och alla adresser på landsbygden har därför inte ett eget gårdsnamn.

För att skriva dig på adressen ska du kontakta folkbokföringen hos Skatteverket.

Vanliga frågor och svar om adresser

 • Svar:

  Det enklaste sättet att snabbt få reda på din adress är att söka efter din fastighet i Eskilstunakartan. Öppna kartan i nytt fönster genom att klicka på "storkarta-knappen" till vänster i kartan under zoomknapparna.

  Du kan även kontakta Supporten för geografisk information så hjälper vi dig.

 • Svar:

  Börja alltid med att kontrollera om det redan finns en adress. I punkten ovanför finns beskrivet hur du gör det.

  Om du inte redan har fått en adress kan du göra en ansökan genom att sammanställa informationen i punktlistan nedan i ett mejl till oss. Skicka det sedan tillsammans med en tydlig beskrivning av ditt ärende till Supporten för geografisk information.

  • Fastighetsbeteckningen för fastigheten där adressen/adresserna ska sättas.
  • Kontaktuppgifter till er: postadress, e-post samt telefonnummer
  • Er juridiska roll i ansökan, exempelvis fastighetsägare eller ordförande i bostadsrättsförening.
  • Vilken typ av byggnad/verksamhet det är fråga om? Exempelvis enbostadshus eller kontorshus.
  • En karta/situationsplan som tydligt visar var ingången är samt var infarten till fastigheten är.

  För flerbostadshus/kontorshus ska samtliga ingångar markeras med vad de leder till (bostäder, hyreslokal, soprum m.m.). Ansökan ska i dessa fall också kompletteras med planritningar. Om soprum finns ska du ange var sopbilen kommer angöra.

 • Svar:

  För dig som är hyresgäst:

  Kontakta din hyresvärd, de ansöker sedan om att få adressen ändrad.

  För dig som bor i bostadsrätt:

  Kontakta styrelsen för din förening, ordförande ansöker sedan om att få adressen ändrad.

  För dig som är fastighetsägare/ordförande i bostadsrättsförening:

  Sammanställ informationen i punktlistan nedan och skicka det tillsammans med en tydlig beskrivning av ditt ärende till Supporten för geografisk information.

  • Adressen som är felaktig
  • Fastighetsbeteckningen för fastigheten där adressen ska ändras.
  • Kontaktuppgifter till er: postadress, e-post samt telefonnummer
  • Er juridiska roll i ansökan, exempelvis fastighetsägare eller ordförande i bostadsrättsförening.
  • Vilken typ av byggnad/verksamhet det är fråga om? Exempelvis enbostadshus eller kontorshus.
  • En karta/situationsplan som tydligt visar var ingången är samt var infarten till fastigheten är. För flerbostadshus/kontorshus ska samtliga ingångar markeras med vad de leder till (bostäder, hyreslokal, soprum m.m.).
 • Svar:

  Det tar normalt under en månad för kommunen att sätta en adress, i semestertider eller när vi har många ärenden kan det dock ta längre tid. För med komplicerade ärenden kan det ta flera månader.

 • Svar:

  Kontakta i första hand hyresvärden/bostadsrättsföreningen och be dem skyndsamt skicka in en ansökan om ändring i lägenhetsregistret till kommunen. Om du fortfarande har problem kan du kontakta Supporten för geografisk information så hjälper vi dig.

Supporten för geografisk information

Vi jobbar med kartor, geografisk information och 3D-modeller. Vi svarar på frågor om till exempel adresser och Eskilstunakartan. Dessutom hjälper vi till vid beställning av olika kartprodukter och geografisk information.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

E-post och telefon vardagar kl. 9.00-12.00

Uppdaterad: 2 december 2021