Adresser och lägenhetsnummer

Eskilstuna kommun är adressättande myndighet. Adresserna sätts efter att en fastighetsreglering har skett eller efter att en detaljplan har vunnit laga kraft. Lägenhetsnummer skapas eller ändras efter att fastighetsägaren har skickat in en blankett. 

Lägenhetsnummer

Varje lägenhet ska tilldelas ett fyrsiffrigt nummer efter ett visst system. Sifferkombinationens två första nummer berättar vilket våningsplan bostadslägenheten ligger på.

Via e-tjänsten nedan hittar du som fastighetsägare blanketten som du sedan skickar till oss.

Adresser

Beslut om nya adresser skickas alltid till berörda fastighetsägare. Vid ändring av utfart, nyregistrering eller frågor skicka fastighetsbeteckning till Supporten för geografisk information.

Adressättningen baseras på svensk SIS standard. Landsbygdsadress består av ett områdesnamn och nummer eller områdesnamn, gårdsnamn och ett nummer. Det är bara gods och större gårdar som har gårdsnamn. Ett gårdsnamn har alltid en historisk hävd. Ett områdesnamn kan bara finnas på ett ställe i kommunen och alla adresser är unika. Namnfrågor behandlas av namnberedningen före beslut i kommunfullmäktige.

För att skriva dig på adressen ska du kontakta adressändning eller Folkbokföringen.

Supporten för geografisk information

Vi jobbar med kartor, geografisk information och 3D-modeller. Vi svarar på frågor om till exempel adresser och Eskilstunakartan. Dessutom hjälper vi till vid beställning av olika kartprodukter och geografisk information.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Kontakta oss via e-post och telefon vardagar mellan 09.00-12.00

Uppdaterad: 11 maj 2021