Adresser och lägenhetsnummer

Eskilstuna kommun är adressättande myndighet och ansvarar för att registrera adresser och lägenhetsnummer inom hela kommunen.

Lägenhetsnummer

Alla bostadslägenheter i flerbostadshus ska ha ett lägenhetsnummer som består av fyra siffror. Lägenhetsregistret administreras av Lantmäteriet och ajourförs av kommunerna. Fastighetsägare skickar in förslag på lägenhetsnummer till kommunen som sedan bestämmer vilka nummer som ska registreras. Efter att lägenheterna har registrerats skickar kommunen ut information till fastighetsägaren som i sin tur informerar boende.

Via länken nedan hittar du som fastighetsägare vilken information vi behöver få in för att kunna ändra i lägenhetsregistret.

Adresser

I Eskilstuna är det kommunen som sätter adresser. Adresser på fastigheter för enbostadshus sätts ibland efter att en fastighetsreglering har skett eller efter att en detaljplan har vunnit laga kraft men oftast behöver vi veta vad som ska byggas och var infarten kommer vara innan vi kan sätta någon adress. Vi är därför ofta beroende av att fastighetsägare själva ansöker om en adress och inkommer med nödvändig information.

För fastigheter med flerbostadshus, kontorshus, industrier och andra typer av anläggningar behöver vi alltid veta vad som ska byggas och var entréerna kommer vara. I de fallen ber vi därför fastighetsägaren ansöka om en adress.

Efter att nya adresser har registrerats skickas information till berörda fastighetsägare. Vid ändring av utfart, nyregistrering av adress eller om du har en fråga kan du kontakta Supporten för geografisk information. Du kan läsa mer om vilken information vi behöver få in för att handlägga ditt ärende i avsnittet ”Vanliga frågor och svar” här nedanför.

Adressättningen baseras på svensk SIS standard. Gatuadresser består av ett gatunamn och en siffra. Siffrorna är udda på ena sidan vägen och jämna på den andra. Landsbygdsadresser består av ett bynamn och siffra eller bynamn, gårdsnamn och en siffra. Siffrorna i landsbygdsadresser är inte ordnade på samma logiska sätt som i tätorterna utan är i stället en löpserie för hela byadressområdet. Nummer 93 kan därför ligga bredvid nummer 12. Ett gårdsnamn har alltid en historisk hävd och alla adresser på landsbygden har därför inte ett eget gårdsnamn. Gårdsnamn kan aldrig ersätta siffran i en adress.

För att skriva dig på adressen ska du kontakta folkbokföringen hos Skatteverket.

Vanliga frågor och svar om adresser

 • Svar:

  Det enklaste sättet att snabbt få reda på din adress är att söka efter din fastighet i Eskilstunakartan. Öppna kartan i nytt fönster genom att klicka på "storkarta-knappen" till vänster i kartan under zoomknapparna.

  Du kan även kontakta Supporten för geografisk information så hjälper vi dig.

 • Svar:

  Om du har problem med att navigeringstjänster leder besökare fel ber vi dig kontrollera om din adress ligger rätt i Eskilstunakartan. Skulle adressen ligga på fel plats kan du ansöka om att få positionen ändrad av kommunen. Du kan läsa mer om hur det går till under punkten ”Jag anser att min adress är felaktig, hur går jag till väga för att få den ändrad?”.

  I de flesta fallen är det inte något fel på adressen som fastställts av kommunen. Då bör du kontrollera navigeringstjänstens karta för att se om adressen ligger rätt där. Vissa tjänster använder inte de adresser som satts av kommunen och om det är fel i tjänstens karta måste du anmäla felet direkt till tjänsteleverantören.

 • Svar:

  Nej, generellt gör vi inte det. Vi ändrar en adress om den är felaktig, exempelvis att fel gata står i adressen. Vi kan i undantagsfall ändra korrekta adresser om exempelvis två gator inom samma postort har samma namn och vi beslutar att ändra ett av gatunamnen.

  Alla adresser inom kommunen är unika. Om din post kommer fel så beror det med största sannolikhet på att fel adress har angetts eller att postleverantören gjort ett misstag. Det bör i sådana fall påpekas för postleverantören.

 • Svar:

  Börja alltid med att kontrollera om det redan finns en adress. I avsnittet ”Vad har jag för adress på min fastighet?” finns en beskrivning av hur du gör det.

  Om du inte redan har fått en adress kan du göra en ansökan genom att sammanställa informationen i punktlistan nedan i ett mejl till oss. Skicka det sedan tillsammans med en tydlig beskrivning av ditt ärende till Supporten för geografisk information.

  • Fastighetsbeteckningen för fastigheten där adressen/adresserna ska sättas.
  • Kontaktuppgifter till er: postadress, e-post samt telefonnummer
  • Er juridiska roll i ansökan, exempelvis fastighetsägare eller ordförande i bostadsrättsförening.
  • Vilken typ av byggnad/verksamhet det är fråga om? Exempelvis enbostadshus eller kontorshus.
  • En karta/situationsplan som tydligt visar var ingången är samt var infarten till fastigheten är.

  För flerbostadshus/kontorshus ska samtliga ingångar markeras med vad de leder till (bostäder, hyreslokal, soprum m.m.). Ansökan ska i dessa fall också kompletteras med planritningar. Om soprum finns ska du ange var sopbilen är tänkt att stanna.

 • Svar:

  Adresserna i Eskilstuna kommun sätts efter svensk standard för belägenhetsadresser samt god ortnamnssed. Det är endast äldre gårdar som får egna namn i adressen.

  Kommunen är adressättande myndighet och bestämmer om vilka adressområden och nummer som ska användas. Däremot är det Lantmäteriet som beslutar om bebyggelsenamn, exempelvis vilka gårdsnamn som ska redovisas i officiella kartor. Kommunen använder de by- och gårdsnamn som godkänts av Lantmäteriet som grund för adressområden på landsbygden. Det går därför inte att bara önska att ett visst namn ska användas i din adress.

  Om du nyligen har byggt ett hus och vill ha ett visst namn i din adress bör du därför börja med att ansöka om en ny adress hos kommunen. Du kan läsa mer om hur det går till under avsnittet ”Hur går jag till väga för att ansöka om en adress?”. Vi kommer då att registrera en ny adress bestående av ett byadressområde (bynamn) och en siffra så att du kan folkbokföra dig och få post levererad, exempelvis ”Storby 32”. När det är klart kan du ansöka om ett gårdsnamn hos Lantmäteriet. När du fått gårdsnamnet godkänt kan du återkomma till oss på kommunen för att få det infört i din adress som ett gårdsadressområde. Gårdsnamn kan aldrig ersätta siffran i adressen utan läggs i stället till mellan bynamn och siffra, exempelvis Storby Östergård 32. Även om du har en äldre gård med en befintlig adress men vill ha gårdsnamn ska du ansöka hos Lantmäteriet.

  För att ansöka om att få ett officiellt gårdsnamn hos Lantmäteriet kontaktar du dem på ortnamnskontakt@lm.se. Du kan även läsa på Lantmäteriets hemsida om vilka krav som ställs på de ortnamn som ska tas upp i kartor. Efter ansökan kommer ärendet granskas av Lantmäteriets ortnamnsexpertis som fattar ett beslut. En grundregel är att namnet ska ha varit i bruk under en längre tid. Helt nyskapade namn är därför inte aktuella.

  Endast bebyggelsenamn tas upp i adresser. Andra typer av ortnamn som exempelvis naturnamn och namn på fornlämningar används därför inte i adresser. Anledningen till det är att de redan hävdvunna ortnamnen inte ska tas över av eller förväxlas med ny bebyggelse.

 • Svar:

  För dig som är hyresgäst:

  Kontakta din hyresvärd, de ansöker sedan om att få adressen ändrad.

  För dig som bor i bostadsrätt:

  Kontakta styrelsen för din förening, ordförande ansöker sedan om att få adressen ändrad.

  För dig som är fastighetsägare/ordförande i bostadsrättsförening:

  Sammanställ informationen i punktlistan nedan och skicka det tillsammans med en tydlig beskrivning av ditt ärende till Supporten för geografisk information.

  • Adressen som är felaktig
  • Fastighetsbeteckningen för fastigheten där adressen ska ändras.
  • Kontaktuppgifter till er: postadress, e-post samt telefonnummer
  • Er juridiska roll i ansökan, exempelvis fastighetsägare eller ordförande i bostadsrättsförening.
  • Vilken typ av byggnad/verksamhet det är fråga om? Exempelvis enbostadshus eller kontorshus.
  • En karta/situationsplan som tydligt visar var ingången är samt var infarten till fastigheten är. För flerbostadshus/kontorshus ska samtliga ingångar markeras med vad de leder till (bostäder, hyreslokal, soprum med mera).
 • Svar:

  Det tar normalt under en månad för kommunen att sätta en adress, i semestertider eller när vi har många ärenden kan det dock ta längre tid. För med komplicerade ärenden kan det ta också ta längre tid.

 • Svar:

  Kontakta i första hand hyresvärden/bostadsrättsföreningen och be dem skyndsamt skicka in en ansökan om ändring i lägenhetsregistret till kommunen. Om du fortfarande har problem kan du kontakta Supporten för geografisk information så hjälper vi dig.

Supporten för geografisk information

Vi jobbar med kartor, geografisk information och 3D-modeller. Vi svarar på frågor om till exempel adresser och Eskilstunakartan. Dessutom hjälper vi till vid beställning av olika kartprodukter och geografisk information.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

E-post och telefon vardagar kl. 9.00-12.00

Uppdaterad: 9 juni 2022