Statistik - Bygg och bostad

Här hittar du statistik om bygg och bostad i Eskilstuna kommun.

Bostadsbyggande i Eskilstuna

Bostadsbyggande i Eskilstuna

År

Färdigställda bostäder

2009

125 bostäder

2010

331 bostäder

2011

134 bostäder

2012

96 bostäder

2013

145 bostäder

2014

153 bostäder

2015

225 bostäder

2016

191 bostäder

2017

226 bostäder

2018

623 bostäder

2019

205 bostäder

2020

501 bostäder

2021

692 bostäder

2022

384 bostäder


Bostadsbestånd Eskilstuna

Bostadsbestånd Eskilstuna

2018

2019

2020

2021

2022

Småhus

17 791

17 857

17 920

18 058

18 150

Flerbostadshus

29 584

29 742

30 244

30 937

31 849

Övriga hus

974

971

965

948

947

Specialbostäder

1 723

1 823

1 844

1 996

2 126


Källa: SCB

Hustyp

  • Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
  • Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållandes tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
  • Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamheter eller samhällsfunktion.
  • Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.

Källa: SCB

Uppdaterad: 3 november 2023