Statistik - Bygg och bostad

Här hittar du statistik om bygg och bostad i Eskilstuna kommun.

Bostadsbyggande i Eskilstuna

Bostadsbyggande i Eskilstuna

År

Färdigställda bostäder

2009

125 bostäder

2010

331 bostäder

2011

134 bostäder

2012

96 bostäder

2013

145 bostäder

2014

153 bostäder

2015

225 bostäder

2016

191 bostäder

2017

226 bostäder

2018

623 bostäder


Bostadsbestånd Eskilstuna

Bostadsbestånd Eskilstuna

2016

2017

2018

Småhus

17 681

17 755

17 791

Flerbostadshus

28 894

29 328

29 584

Övriga hus

949

892

974

Specialbostäder

1 705

1 723

1 723


Källa: SCB

Hustyp

  • Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
  • Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållander tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
  • Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamher eller samhällsfunktion.
  • Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.

Källa: SCB

Uppdaterad: 3 december 2021