Statistik - Befolkning

Här hittar du statistik om befolkning i Eskilstuna kommun.

Befolkningsförändringar


2018

2019

2020

2021

2022

2023

Folkmängd

105 924

106 859

106 975

107 593

107 918

107 468

Kvinnor

52 762

53 231

53 312

53 574

53 738

53 514

Män

53 162

53 628

53 663

54 019

54 180

53 954

Folkökning

1 215

935

116

618

325

-450

Kvinnor

535

469

81

262

164

-224

Män

680

466

35

356

161

-226

Födda

1 260

1207

1 167

1 139

1 109

974

Kvinnor

587

594

559

548

548

491

Män

673

613

608

591

561

483

Döda

1 026

956

1 077

1 018

998

1106

Kvinnor

502

507

520

529

506

566

Män

524

449

557

489

492

540

Födelse-
överskott

234

251

90

121

111

-132

Kvinnor

85

87

39

19

42

-75

Män

149

164

51

102

69

-57

Inflyttade

4 931

4 813

4 467

4 838

4 793

4 523

Kvinnor

2375

2368

1918

2 380

2 364

2 190

Män

2556

2445

2011

2 454

2 429

2 333

Utflyttade

3 968

4 140

4 454

4 408

4 633

4 861

Kvinnor

1930

1992

1964

2 173

2 261

2 351

Män

2038

2148

2071

2 235

2 372

2 510

Flyttnings-
överskott

963

673

13

430

160

-338

Kvinnor

445

376

37

207

103

-161

Män

518

297

-24

223

57

-177


Källa: SCB


Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyrån (SCB).

Eskilstunas folkmängdHelår 2023

Augusti 2023

Folkmängd

107 468

107  895

Folkökning

-450

-79

Födda

974

80

Döda

1106

71

Födelseöverskott

-132

9

Invandringar

672

69

Utvandringar

785

95

Invandringsöverskott

-113

-26

Inrikes utflyttningar

4076

517

Inrikes inflyttningar

3851

458

Inrikes flyttöverskott

-225

-59

Nyblivna gifta

797

53

Nyblivna skilda

465

21Källa: SCB:s preliminära månadsstatistik

Här finns statistik på befolkningsutvecklingen i Eskilstuna, och hur Eskilstuna förhåller sig till de 20 största kommunerna i Sverige.

Befolkningsutveckling 1970-2023

Här kan du se hur befolkningsutvecklingen sett ut i Eskilstuna från 1970 fram till 2023.

Befolkningsutveckling

År

Invånare

Ökning

1970

94 009


1975

92 663


1980

90 354


1985

88 528


1990

89 765


1995

89 425


2000

88 404


2001

89 135

727

2002

90 089

954

2003

90 694

605

2004

91 168

474

2005

91 635

467

2006

92 250

615

2007

93 343

1 093

2008

94 785

1 442

2009

95 577

792

2010

96 311

734

2011

97 596

1 285

2012

98 765

1 169

2013

99 729

964

2014

100 923

1 194

2015

102 065

1 142

2016

103 684

1 619

2017

104 709

1 025

2018

105 924

1 215

2019

106 859

935

2020

106 975

116

2021

107 593

618

2022

107 918

325

2023

107 468

-450


Källa: SCB

Befolkningsmängd per kommun

Här kan du se befolkningen i Sveriges 20 största kommuner per 31/12 2023

Befolkningsmängd per kommun

Kommun

Invånare

Ökning

Stockholm

988 943

4 195

Göteborg

604 616

7 775

Malmö

362 133

4 756

Uppsala

245 329

3 189

Linköping

167 404

731

Västerås

159 662

1 009

Örebro

159 348

1 291

Helsingborg

151 306

331

Jönköping

146 161

1 047

Norrköping

145 163

43

Umeå

133 091

856

Lund

130 288

1 904

Borås

114 592

147

Huddinge

113 920

-584

Nacka

110 633

1 147

Eskilstuna

107 468

-450

Halmstad

105 796

648

Gävle

103 532

39

Södertälje

102 519

93

Haninge

99 751

2 068


Källa: SCB

Uppdaterad: 26 februari 2024