Statistik - Befolkning

Här hittar du statistik om befolkning i Eskilstuna kommun.

Befolkningsförändringar


2016

2017

2018

2019

2020

Folkmängd

103 684

104 709

105 924

106 859

106 975

Kvinnor

51742

52227

52762

53231

53 312

Män

51942

52482

53162

53628

53 663

Folkökning

1 619

1 025

1 215

935

116

Kvinnor

649

485

535

469

81

Män

970

540

680

466

35

Födda

1 306

1 239

1 260

1207

1 167

Kvinnor

634

612

587

594

559

Män

672

627

673

613

608

Döda

1 007

1 020

1 026

956

1 077

Kvinnor

529

530

502

507

520

Män

478

490

524

449

557

Födelse-
överskott

299

219

234

251

90

Kvinnor

105

82

85

87

39

Män

194

137

149

164

51

Inflyttade

5 187

4 824

4 931

4 813

3 929

Kvinnor

2387

2324

2375

2368

1918

Män

2800

2500

2556

2445

2011

Utflyttade

3 873

4 061

3 968

4 140

4 035

Kvinnor

1844

1941

1930

1992

1964

Män

2029

2120

2038

2148

2071

Flyttnings-
överskott

1 314

763

963

673

-106

Kvinnor

543

383

445

376

-46

Män

771

380

518

297

-60


Källa: SCB

30 november 2021 var vi 107 584 Eskilstunabor.

Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyrån (SCB).

Eskilstunas folkmängd


Förändring
2021

Oktober 2021

November 2021

Folkmängd

-

107  467

107 584

Folkökning

609

41

117

Födda

1 057

75

95

Döda

919

87

86

Födelseöverskott

138

-12

9

Invandringar

465

36

17

Utvandringar

387

44

19

Invandringsöverskott

78

-8

-2

Inrikes inflyttningar

4 038

359

375

Inrikes utflyttningar

3 712

337

306

Inrikes flyttningsöverskott

326

18

69

Nyblivna gifta

371

35

24

Nyblivna skilda

271

25

24


Källa: SCB:s preliminära månadsstatistik

Här finns statistik på befolkningsutvecklingen i Eskilstuna, och hur Eskilstuna förhåller sig till de 20 största kommunerna i Sverige.

Befolkningsutveckling 1970-2020

Här kan du se hur befolkningsutvecklingen sett ut i Eskilstuna från 1970 fram till 2020.

Befolkningsutveckling

År

Invånare

Ökning

1970

94 009


1975

92 663


1980

90 354


1985

88 528


1990

89 765


1995

89 425


2000

88 404


2001

89 135

727

2002

90 089

954

2003

90 694

605

2004

91 168

474

2005

91 635

467

2006

92 250

615

2007

93 343

1 093

2008

94 785

1 442

2009

95 577

792

2010

96 311

734

2011

97 596

1 285

2012

98 765

1 169

2013

99 729

964

2014

100 923

1 194

2015

102 065

1 142

2016

103 684

1 619

2017

104 709

1 025

2018

105 924

1 215

2019

106 859

935

2020

106 975

116


Källa: SCB

Befolkningsmängd per kommun

Här kan du se befolkningen i Sveriges 20 största kommuner per 31/12 2020

Befolkningsmängd per kommun

Kommun

Invånare

Ökning

Stockholm

975 551

1 477

Göteborg

583 056

3 775

Malmö

347 949

3 783

Uppsala

233 839

3 072

Linköping

164 616

1 565

Örebro

156 381

685

Västerås

155 551

1 502

Helsingborg

149 280

1 546

Norrköping

143 478

307

Jönköping

142 427

1 346

Umeå

130 224

1 323

Lund

125 924

1 006

Borås

113 714

535

Huddinge

113 234

386

Eskilstuna

106 975

116

Nacka

106 505

1 316

Halmstad

103 754

987

Gävle

102 904

486

Södertälje

100 111

1 132

Sundsvall

99 439

-10


Källa: SCB

Uppdaterad: 14 januari 2022