Statistik - Befolkning

Här hittar du statistik om befolkning i Eskilstuna kommun.

Befolkningsförändringar


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Folkmängd

103 684

104 709

105 924

106 859

106 975

107 593

Kvinnor

51742

52227

52762

53231

53 312

53 574

Män

51942

52482

53162

53628

53 663

54 019

Folkökning

1 619

1 025

1 215

935

116

618

Kvinnor

649

485

535

469

81

262

Män

970

540

680

466

35

356

Födda

1 306

1 239

1 260

1207

1 167

1 139

Kvinnor

634

612

587

594

559

548

Män

672

627

673

613

608

591

Döda

1 007

1 020

1 026

956

1 077

1 018

Kvinnor

529

530

502

507

520

529

Män

478

490

524

449

557

489

Födelse-
överskott

299

219

234

251

90

121

Kvinnor

105

82

85

87

39

19

Män

194

137

149

164

51

102

Inflyttade

5 187

4 824

4 931

4 813

4 467

4 838

Kvinnor

2387

2324

2375

2368

1918

2 380

Män

2800

2500

2556

2445

2011

2 454

Utflyttade

3 873

4 061

3 968

4 140

4 454

4 408

Kvinnor

1844

1941

1930

1992

1964

2 173

Män

2029

2120

2038

2148

2071

2 235

Flyttnings-
överskott

1 314

763

963

673

13

430

Kvinnor

543

383

445

376

37

207

Män

771

380

518

297

-24

223


Källa: SCB

31 augusti 2022 var vi 107 909 Eskilstunabor.

Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyrån (SCB).

Eskilstunas folkmängd


Förändring
2022

Augusti 2022

Juli 2022

Folkmängd

-

107  909

107 938

Folkökning

316

-29

-18

Födda

764

95

105

Döda

647

81

90

Födelseöverskott

117

14

15

Invandringar

427

53

66

Utvandringar

270

36

42

Invandringsöverskott

157

17

24

Inrikes utflyttningar

2 879

592

389

Inrikes inflyttningar

2 866

512

347

Inrikes flyttöverskott

-13

-80

-42

Nyblivna gifta

324

54

76

Nyblivna skilda

162

19

30Källa: SCB:s preliminära månadsstatistik

Här finns statistik på befolkningsutvecklingen i Eskilstuna, och hur Eskilstuna förhåller sig till de 20 största kommunerna i Sverige.

Befolkningsutveckling 1970-2021

Här kan du se hur befolkningsutvecklingen sett ut i Eskilstuna från 1970 fram till 2021.

Befolkningsutveckling

År

Invånare

Ökning

1970

94 009


1975

92 663


1980

90 354


1985

88 528


1990

89 765


1995

89 425


2000

88 404


2001

89 135

727

2002

90 089

954

2003

90 694

605

2004

91 168

474

2005

91 635

467

2006

92 250

615

2007

93 343

1 093

2008

94 785

1 442

2009

95 577

792

2010

96 311

734

2011

97 596

1 285

2012

98 765

1 169

2013

99 729

964

2014

100 923

1 194

2015

102 065

1 142

2016

103 684

1 619

2017

104 709

1 025

2018

105 924

1 215

2019

106 859

935

2020

106 975

116

2021

107 593

618


Källa: SCB

Befolkningsmängd per kommun

Här kan du se befolkningen i Sveriges 20 största kommuner per 31/12 2021

Befolkningsmängd per kommun

Kommun

Invånare

Ökning

Stockholm

978 770

3 219

Göteborg

587 549

4 493

Malmö

351 749

3 800

Uppsala

237 596

3 757

Linköping

165 527

911

Örebro

156 987

606

Västerås

156 838

1 287

Helsingborg

150 109

829

Norrköping

144 458

980

Jönköping

143 579

1 152

Umeå

130 997

773

Lund

127 376

1 435

Borås

114 091

377

Huddinge

113 951

717

Nacka

108 234

1 729

Eskilstuna

107 593

618

Halmstad

104 573

819

Gävle

103 136

232

Södertälje

101 209

1 098

Sundsvall

99 383

-56


Källa: SCB

Uppdaterad: 11 oktober 2022