Statistik - Arbete och inkomst

Här hittar du statistik om arbete och inkomst i Eskilstuna kommun.

Drygt 49 454 personer arbetar i Eskilstuna i åldrarna 15-74 år.

Förvärvsarbetande Eskilstuna kommun

Förvärvsarbetande Eskilstuna kommun 15-74 år

2022

2021

2020

Antal förvärvsarbetande i Eskilstuna

49454

47439

46647

Kvinnor

23898

22961

22615

Män

25557

24478

24033


Källa: Statistiska Centralbyrån/BAS

Nästan 8 441 pendlar till Eskilstuna från en annan kommun för att arbeta, de flesta från Strängnäs, Västerås, Flen, Kungsör och Stockholm. Nästan 9 004 Eskilstunabor pendlar till ett arbete på annan ort. Främst går pendlingen till Stockholm, Västerås, Strängnäs och Södertälje.

Pendling Eskilstuna kommun

Pendling Eskilstuna kommun

2021

2020

2019

Inpendlare

8 441

7 906

7 779

Kvinnor

3 821

3 593

3 595

Män

4 620

4 313

4 184

Utpendlare

9 004

8 144

8 297

Kvinnor

3 293

2 901

2 921

Män

5 711

5 243

5 376


Källa: Statistiska Centralbyrån/RAMS

Medianinkomst (sammanräknad förvärvsinkomst) i Eskilstuna

Medianinkomst (sammanräknad förvärvsinkomst) i Eskilstuna

Ålder

2021

Totalt 20-64 år

326 800 kr

Kvinnor

302 100 kr

Män

353 700 kr

20+ år

285 200 kr

Kvinnor

249 500 kr

Män

321 900 kr


Källa: SCB

Medianinkomsten i Eskilstuna har under många år legat relativt lågt, under riksgenomsnittet. Eskilstunas män har 90% av vad män i riket har som medianinkomst, motsvarande för kvinnor är 93%.

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Medianvärde för boende i Sverige hela året.

Antal och andel arbetslösa i Eskilstuna

Arbetsförmedlingens hemsida hittar du aktuell statistik om arbetslösa i Eskilstuna kommun. Arbetsförmedlingen tar fram plats- och arbetssökandestatistik per vecka och månad. Där finns också aktuell statistik om varsel.

Uppdaterad: 2 november 2023