Eskilstuna kommun

Statistik - Arbete och inkomst

Här hittar du statistik om arbete och inkomst i Eskilstuna kommun.

Drygt 46 447 personer arbetar i Eskilstuna. I siffran ingår både Eskilstunabor och de som pendlar hit från andra kommuner. De allra flesta både bor och arbetar i Eskilstuna.

Den registerbaserade sysselsättningen tar lång tid att framställa. Därför är 2018 den senaste uppgiften från Statistiska centralbyrån.

Förvärvsarbetande Eskilstuna kommun

Förvärvsarbetande Eskilstuna kommun

2018

2017

2016

Antal förvärvsarbetande i Eskilstuna (dagbefolkning)

46447

45727

44943

Kvinnor

22920

22683

22411

Män

23527

23044

22532

-varav både bor och arbetar i Eskilstuna

38965

38286

37655

Kvinnor

19473

19220

18967

Män

19483

19066

18688


Källa: Statistiska Centralbyrån/RAMS

Nästan 7 500 pendlar till Eskilstuna från en annan kommun för att arbeta, de flesta från Strängnäs, Västerås, Flen, Kungsör och Stockholm. Nästan 8 400 Eskilstunabor pendlar till ett arbete på annan ort. Främst går pendlingen till Stockholm, Västerås, Strängnäs och Södertälje.

Pendling Eskilstuna kommun

Pendling Eskilstuna kommun

2018

2017

2016

Inpendlare

7 491

7 441

7 288

Kvinnor

3 447

3 463

3 444

Män

4 044

3 978

3 844

Utpendlare

8 372

8 410

8 124

Kvinnor

2 911

2 966

2 906

Män

5 461

5 444

5 236


Källa: Statistiska Centralbyrån/RAMS

Medianinkomst (sammanräknad förvärvsinkomst) i Eskilstuna

Medianinkomst (sammanräknad förvärvsinkomst) i Eskilstuna

Ålder

Medelinkomst 2017

Totalt 20-64 år

295 100 kr

Kvinnor

269 200 kr

Män

322 700 kr

20+ år

258 000 kr

Kvinnor

224 000 kr

Män

294 900 kr


Källa: SCB

Medelinkomsten i Eskilstuna har under många år legat relativt lågt, under riksgenomsnittet. Eskilstunas män har 88% av vad män i riket har som medelinkomst, motsvarande för kvinnor är 90%.

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Medelvärde för boende i Sverige hela året.

Antal och andel arbetslösa i Eskilstuna

Arbetsförmedlingens hemsida hittar du aktuell statistik om arbetslösa i Eskilstuna kommun. Arbetsförmedlingen tar fram plats- och arbetssökandestatistik per vecka och månad. Där finns också aktuell statistik om varsel.

Uppdaterad: 12 januari 2023