MENY
Eskilstuna kommun

Temaanalys – statistik om Eskilstuna och omvärlden

Välkommen att läsa våra statistiska analyser. Här kommer du med jämna mellanrum hitta analyser med olika teman.

Bakom analyserna, vars syfte är att lyfta fram aktuell statistik om Eskilstuna, står statistiker Frida Wahlström på kommunens enhet Ekonomi och kvalitet.

Den senaste temaanalysen behandlar området arbetspendling.

Analysen ger en bild av hur många som pendlar för att arbeta på en annan ort, på vilket sätt pendlingen sker och vilka som pendlar.

Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till flera arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att många väljer att pendla till en kommun är också ett mått på en attraktiv arbetsmarknad.

Här hittar du hela analysen. Trevlig läsning! 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.