MENY
Eskilstuna kommun

Utbildning

Eskilstunas befolkning utbildningsnivå

Högsta utbildningsnivå 16-74 år, 2015

Totalt

Män

Kvinnor

Förgymnasial utbildning

22,0%

22,4%

21,5%

Gymnasial utbildning, högst 2 år

23,4%

24,8%

21,9%

Gymnasial utbildning, 3 år

23,4%

25,6%

21,1%

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

13,5%

13,4%

13,5%

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

15,7%

11,7%

19,8%

Forskarutbildning

0,3%

0,4%

0,3%

Uppgift saknas

1,8%

1,8%

1,8%

Totalt (procent)

100%

100%

100%

Antal personer

73 749

37 337

36 411

Källa: Statistiska centralbyrån

Nästan en tredjedel av befolkningen i Eskilstuna har minst eftergymnasial utbildning. Den enskilt största delen av befolkningen har gymnasial utbildning som högsta avslutade nivå. Befolkningens utbildningsnivå varierar kraftigt beroende på vilka åldersgrupper man studerar. Åldersgruppen 35-44 år har högre andel personer med eftergymnasial utbildning än övriga åldrar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Per Dyfvelsten
Statistiker