MENY
Eskilstuna kommun

Förskola och skola

Antal inskrivna barn i förskolan, elevantal i grundskolan och gymnasieskolan. Mäts 10 april varje år.

Förklaring:
(kom verks) = kommunal verksamhet
(ensk verk) = enskilt driven verksamhet

Antal inskrivna barn i förskola, fritidshem och familjehem


2017

2016

2015

2014

2013

Förskola 1-5 år (kom verks)

5 236

5 124

5 052

4 982

4 925

Förskola 1-5 år (ensk verks)

985

945

844

786

690

Fritidshem 6-10 år (kom verks)

3 615

3 510

3 370

3 199

3 220

Fritidshem 6-10 år (ensk verks)

495

512

575

583

474

Familjedaghem 1-5 år

25

41

57

71

77

Familjedaghem 6-10 år

--

--

--

13

18

Totalt

10 356

10 132

9 906

9 626

9 404

 

Antal inskrivna elever i grundskola och gymnasieskolan


2017

2016 

2015

2014

2013

Förskoleklass (kom verks)

1 178

1 161 

1 102

1 057

1 046 

Förskoleklass (ensk verks)

105

132 

126

128

114 

Skolår 1 - 3 (kom verks)

3 384

3 306 

3 179

3 028

2 988 

Skolår 1 - 3 (enskild verks)

526

505 

505

489

358 

Skolår 4 - 6 (kom verks)

2 913

2 811 

2 776

2 663

2 593 

Skolår 4 - 6  (ensk verks)

859

811 

748

801

751 

Skolår 7 - 9 (kom verks)

2 920

2 933 

2 742

2 664

2 568 

Skolår 7 - 9 (ensk verks)

772

767 

699

734

678 

Grundskola (kom verks)

10 395

10 211 

9 799

9 389

9 195 

Grundskola (ensk verks)

2 262

2 215 

2 078

2 152

1 901 

Grundskola totalt

12 657

12 426

11 877

11 541

11 096 

Gymnasieskolan (kom verks)

3 595

3 498 

3 236

3 126

3 224 

Gymnasieskolan (ensk verks)

652

646

682

775

793 

Gymnasieskola totalt

4 247

4 144 

3 918

3 901

4 017 

Totalt

16 904

16 642 

15 795

15 442

15 113 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Jenny Is Neimann
Controller