MENY
Eskilstuna kommun

Förskola och skola

Antal inskrivna barn i förskolan, elevantal i grundskolan och gymnasieskolan. Mäts 10 april varje år.

Förklaring:
(kom verks) = kommunal verksamhet
(ensk verk) = enskilt driven verksamhet

Antal inskrivna barn i förskola, fritidshem och familjehem


2018

2017

2016

2015

2014

Förskola 1-5 år (kom verks)

5 357

5 236

5 124

5 052

4 982

Förskola 1-5 år (ensk verks)

1 018

985

945

844

786

Fritidshem 6-10 år (kom verks)

3 618

3 615

3 510

3 370

3 199

Fritidshem 6-10 år (ensk verks)

470

495

512

575

583

Familjedaghem 1-5 år

26

25

41

57

71

Familjedaghem 6-10 år

--

--

--

--

13

Totalt

10 489

10 356

10 132

9 906

9 626

 

Antal inskrivna elever i grundskola och gymnasieskolan2018

2017

2016 

2015

2014

Förskoleklass (kom verks)


1 190

1 178

1 161 

1 102

1 057

Förskoleklass (ensk verks)


138

105

132 

126

128

Skolår 1 - 3 (kom verks)


3 466

3 384

3 306 

3 179

3 028

Skolår 1 - 3 (enskild verks)


500

526

505 

505

489

Skolår 4 - 6 (kom verks)


3 003

2 913

2 811 

2 776

2 663

Skolår 4 - 6  (ensk verks)


892

859

811 

748

801

Skolår 7 - 9 (kom verks)


2 961

2 920

2 933 

2 742

2 664

Skolår 7 - 9 (ensk verks)


761

772

767 

699

734

Grundskola (kom verks)


10 620

10 395

10 211 

9 799

9 389

Grundskola (ensk verks)


2 291

2 262

2 215 

2 078

2 152

Grundskola totalt


12 911

12 657

12 426

11 877

11 541

Gymnasieskolan (kom verks)


3 547

3 595

3 498 

3 236

3 126

Gymnasieskolan (ensk verks)


753

652

646

682

775

Gymnasieskola totalt


4 300

4 247

4 144 

3 918

3 901

Totalt


17 211

16 904

16 642 

15 795

15 442

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Jenny Is Neimann
Controller