MENY
Eskilstuna kommun

Byggnation och boende

Bostadsbyggande i Eskilstuna.

Under 2016 har 110 villor och 300 lägenheter påbörjats. En lägenhet har påbörjats när en bottenplattan till fastigheten gjutits.

Totalt 366 bostäder påbörjades under 2015, av dessa var 302 lägenheter och 64 villor.
Totalt 102  bostäder påbörjades  under 2014.
Totalt 310 bostäder påbörjades under 2013, varav 295 under första halvåret.
Totalt 46 bostäder påbörjades under 2012.
Totalt 159 bostäder påbörjades under 2011.
Totalt 178  bostäder påbörjade under 2010. 
Totalt 125 bostäder påbörjade under 2009.

 

Antal lägenheter i Eskilstuna efter hustyp och år

2014

2015

2016

Småhus

17 411

17 466


Flerbostadshus

28 272

28 574


Övriga hus

849

907


Specialbostäder

1 634

1 701


Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna kommun

Hustyp:
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållander tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamher eller samhällsfunktion.
Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.