Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Befolkningsprognos

Allmän information

När du läser prognosen tänk på att prognosen baseras på att de demografiska förutsättningarna som antas från början gäller under hela prognos perioden. Någon händelse längre fram som t ex höjer inflyttningen avsevärt kommer därför inte med i prognosen. Sådana förändringar är svåra att förutse och därför kan prognoserna osäkra bara efter några år.

Hur tas prognoserna fram?

Befolkningen för ett specifikt år beräknas genom Befolkning = Befolkning föregående år+födda-döda+inflyttade-utflyttade. Vid prognosen framskrivs befolkningens årskullar ett år för varje nytt prognosår, dvs. varje årskull blir ett år äldre varje år. Exempelvis blir 30-åringarna 31 år första prognosåret, 32 år andra prognosåret osv. I varje årsgrupp inträffar ett antal födslar, dödsfall, in- och utflyttningar vilket gör att folkmängden antingen ökar eller minskar i storlek. Denna metod brukar kallas kohortmetoden. Vid framtagningen av prognoserna används SCB:s befolkningsregister.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.