Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Fakta om Eskilstuna 2018

En hög med foldern Fakta 2018

Detta är den digitala varianten av foldern Fickfakta som producerats av Eskilstuna kommun i över 40 år.

Här hittar du grundläggande fakta och statistik om orten Eskilstuna, organisationen Eskilstuna kommun och de kommunala bolagen. De källor som används är Statistiska Centralbyrån (SCB), Arbetsförmedlingen samt interna källor inom kommunkoncernen. För frågor om uppgifterna, kontakta statistik@eskilstuna.se.

Ladda ner foldern Fickfakta 2018 som pdf

Rotera mobilen till liggande läge för bästa vy

Korta fakta

Landareal, kvadratkilometer

1 100

Antal invånare per kvadratkilometer 2017

95,2

Kommunens skatteintäkter, kr/inv 2017

41 781

Skatteunderlag, kronor/invånare 2018

182 244

Förvärvsfrekvens, 20-64 år, procent 2016
Kvinnor
Män

74,1
72,7
75,4

Medelålder, 31 december 2017
Kvinnor
Män
Totalt


41,7
39,9
40,8

Befolkning

Åldersfördelning år 2017 i Eskilstuna kommun (%)

Åldersfördelning

varav befolkning år 2017 i Torshälla (%)

befolkningspyramid
Folkmängd Eskilstuna kommun 31 december respektive år


2016

2017

varav Torshälla 2017

Kvinnor

51 742

52 227

4 912

Män

51 942

52 782

5 023

Totalt

103 684

104 709

9 935


Åldersfördelning


2016

2017

varav Torshälla 2017

Ålder

Antal

%

Antal

%

Antal

%

0-5

7 793

7,5

7 879

7,5

686

6,9

6

1 276

1,2

1 310

1,3

131

1,3

7-9

3 845

3,7

3 910

3,7

376

3,8

10-12

3 735

3,6

3 859

3,7

350

3,5

13-15

3 580

3,5

3 686

3,5

370

3,7

16-18

3 607

3,5

3 785

3,6

335

3,4

19-24

7 841

7,6

7 626

7,3

546

5,5

25-64

51 592

49,8

52 026

49,7

4 671

47,0

65-w

20 415

19,7

20 628

19,7

2 470

24,9

Summa

103 684

100

104 709

100

9 935

100


Befolkningsförändring 2007-2017
Flyttningsöverskott

varav Torshälla

År

Folkmängd

Födelseöverskott

Kvinnor

Män

Antal folkmängd

2007

93 343

21

448

624

8 585

2008

94 785

30

776

637

8 679

2009

95 577

158

363

278

8 761

2010

96 311

203

272

264

8 992

2011

97 595

215

473

592

9 060

2012

98 765

190

536

434

9 111

2013

99 729

245

348

339

9 240

2014

100 923

291

400

502

9 475

2015

102 065

255

300

545

9 514

2016

103 684

299

543

771

9 794

2017

104 709

219

383

380

9 935

 

Antal flyttningar under 2017


Antal


Inflyttade

Utflyttade

Netto

Totalt

4 824

4 061

763

Totalt inrikes

3 469

3 662

-193

Från/till Stockholms län

906

944

-38

Från/till Södermanlands län

601

487

114

Från/till Västmanlands län

492

613

-121

Från/till Västra Götaland

198

226

-28

Från/till Uppsala län

149

181

-32

Från/till Östergötalands län

148

186

-38

Från/till Örebro län

140

188

-48

Från/till Skåne

125

170

-45

Från/till övriga Sverige

710

667

43

Från/till utlandet

1 355

399

956


Av de 4 824 personer som flyttade in i kommunen var 2 324 kvinnor och 2 500 män. 4 061 personer flyttade ut, det var 1 941 kvinnor och 2 120 män. 20 – 24 åringar är den åldersgrupp som flyttar mest. Kvinnor 20 – 24 år flyttar i högre utsträckning än männen, 437 kvinnor flyttade in och 462 kvinnor har flyttat ut. Motsvarande för männen var 389 inflyttade och 383 utflyttade.

Arbetsmarknad
Sammanräknad förvärvsinkomst 2016


Antal kronor i 1000-tal

Medelinkomst

Kvinnor

Män

Totalt

Kommunen

250,8

305,3

278,7

Länet

262,4

325,6

294,5

Riket

278,4

348,9

314,3


Förvärvsarbetande efter sektor 2016 (antal i ålder 16-74 år)


Nattbefolkning

Dagbefolkning


Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kommunen

21 873

23 924

22 411

22 532

Näringsliv, övr org

10 799

20 079

10 495

18 539

Off förv o service

11 074

3 845

11 916

3 993

Länet, 1 000-tal

62,0

67,8

57,8

58,8

Näringsliv, övr org

32,5

57,7

28,6

49,3

Off förv o service

29,6

10,1

29,2

9,6

Riket, 1 000-tal

2 326

2 410

2 323

2 505

Näringsliv, övr org

1 317

2 139

1 315

2 135

Off förv o service

1 008

3 712

1 008

371

Nattbefolkning: arbetar i eller utanför kommunen och bor i kommunen.
Dagbefolkning (arbetstillfällen): arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen.

Förvärvsarbetande per bransch 2016


Nattbefolkning

Dagfolkning

Bransch

Antal 2016

Förändring 2015

Antal 2016

Förändring 2015

A Jord- och skogsbruk

667

-4%

663

-4%

B,C Tillverkning och utvinning

6 304

0%

5 793

-2%

D,E Energiförsörjning; miljöverksamhet

540

7%

564

9%

F Byggverksamhet

3 300

2%

3 199

4%

G Handel

5 119

1%

4 757

2%

H Transport och magasinering

1 959

3%

1 656

2%

I Hotell och restaurang

1 389

1%

1 240

-1%

J Information och kommunikation

919

4%

774

0%

K Finans och försäkring

532

0%

396

-9%

L Fastighetsverksamhet

1 003

0%

1 080

-1%

M,N Företagstjänster

4 939

2%

4 855

2%

O Offentlig förvaltning och försvar

2 349

0%

2 582

-1%

P Utbildning

5 372

10%

5 526

10%

Q Vård och omsorg; sociala tjänster

8 916

3%

9 394

4%

R,S,T,U Kulturella och personliga tjänster m.m

2 025

2%

1 978

3%

00 Okänd verksamhet

464

1%

486

3%

 

Pendling 2016 (antal i åldern 16 år och däröver)


Antal


In

Ut

Netto

Totalt

7 288

8142

-854

Från/till Stockholms län

1067

2861

-1794

Från/till Södermanland

2811

1908

903

Från/till Västmanlands län

2375

2123

252

Från/till Uppsala län

152

189

-37

Från/till Östergötlands län

132

118

14

Från/till Örebro län

287

249

38

Från/till övriga Sverige

464

694

-230


Av de personer som pendlade till kommunen var 3 444 kvinnor och 3 844 män. 2 906 kvinnor och 5 236 män pendlade ut. Nettopendlingen var 538 kvinnor och -1 392 män.


Arbetslösa, februari 2018


16-64 år

varav 18-24 år  


Antal

Andel*

Antal

Andel*

Totalt

6337

10,0%

792

8,8%

Öppet arbetslösa

3038

4,8%

315

3,5%

I program med aktivitetsstöd

3299

5,2%

477

5,3%

* Andel av befolkningen. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik.


Försörjningsstöd


Eskilstuna

varav Torshälla


feb 2017

feb 2018

feb 2017

feb 2018

Miljoner kronor

15,0

17,0

1,1

1,1

Antal hushåll

2126

2261

164

166

Antal hushåll 18-24 år

242

225

25

28

Källa: Eskilstuna kommun

Kommunala bolag

Eskilstuna Energi & Miljö AB Industriella verk


2016

2017

VärmeDebiterad värmemängd, GWh

645

630

Antal fjärrvärmeanläggningar

6155

7932

VattenLevererad vattenmämgdfrån egna vattenverk, 1000 m3

9625

9885

Antal anslutna till vattenledningsnätet

93465

96551

Dygnsförbrukning/person, liter

282

282

ÅtervinningAntal hämtningsställen hushållsavfall

21685

 


Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB


2016

2017

Tillförd elenergi, GWh

641

639

Nätabonnemang

47080

47481


Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Eskilstuna Kommunfastigheter AB äger cirka 7 350 lägenheter, cirka 65 000 m2 samhällsfastigheter och förvaltar cirka 560 000 m2 kommunala verksamhetslokaler såsom förskolor, skolor och dylikt som tillhör Eskilstuna kommun. Kommunfastighet erbjuder centrumnära lägenheter i Eskilstuna och Torshälla, bostäder på landet (Kjula, Hållsta, Ärla och Hällberga), studentbostäder, ungdomsbostäder och seniorboende.


7349 lägenheter fördelade på

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

1089

2484

2520

1129

127


Kommunalt tillsvidareanställda, februari 2018

Förvaltning

Kvinnor

Män

Totalt

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

259

85

344

Barn- och utbildningsförvaltningen

2644

606

3250

Kommunledningskontoret

48

23

71

Konsult och uppdrag

197

123

320

Kultur- och fritidsförvaltningen

119

98

217

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen

41

62

103

Socialförvaltningen

334

80

414

Stadsbyggnadsförvaltningen

87

112

199

Vård- och omsorgsförvaltningen

2279

351

2630

Överförmyndarnämnden

9

2

11

Totalt - antal personer

6015

1542

7557

Utbildning
Kommunala grund- och gymnasieskolor

Våren (10 april)

2017

2018

varav Torshälla 2018

Förskoleklass

1178

1190

121

Skolår 1-3

3384

3466

363

Skolår 4-6

2913

3003

331

Skolår 7-9

2920

2961

454

Grundskola

10395

10620

1269

Gymnasieskola

3595

3547

0

Skolorna totalt

13990

14167

1269


Särskolan

Våren (10 februari)

2017

2018

FörskoleklassSkolår 1-3

29

41

Skolår 4-6

48

51

Skolår 7-10

65

64

Grundsärskolan

142

156

Gymnasiesärskolan

68

74

Särskolan totalt

210

230


Fristående grund- och gymnasieskolor

Våren (10 april)

2017

2018

Förskoleklass

105

138

Skolår 1-3

526

500

Skolår 4-6

859

892

Skolår 7-9

772

761

Fristående grundskolor

2262

2291

Fristående gymnasieskolor

652

753

Fristående skolor totalt

2914

3044

Vård och omsorg
Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning


Totalt

varav Torshälla

HemtjänstAntal hemtjänsttagare (alla åldrar)

1725

246

Hemtjänstgrupper (inkl extern regi)

24

2

TrygghetslarmAntal personer med trygghetslarm

2337

326

Dagverksamheter för personer över 65 årDagverksamheter för personer med demenssjukdom

6

2

Antal personer med demenssjukdom som har dagverksamhet (flera kan dela på en plats)

73

20

Sociala mötesplatser


 

Mötesplatser för äldre >65 år

6

1

Mobila mötesplatser för äldre >65 år

15

6

Träffpunkter

10

0

Öppna restauranger

6

1

Vård och omsorgsboende (antal platser)Permanent särskilt boende för personer över 65 år (inkl extern regi)

929

72

Korttidsplatser för personer 65 år och äldre

72

10

Permanent särskilt boende för personer 18-65 år

408

0

Daglig verksamhet för personer 18-65 årAntal brukare med funktionsnedsättning som har daglig verksamhet eller sysselsättning

682

15


Förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)


2017

2018

varav Torshälla 2018

Förskola 1-5 år (kom. verks.)

5236

5357

534

Förskola 1-5 år (ensk. verks.)

985

1018

0

Fritidshem 6-10 år (kom. verks.)

3615

3618

418

Fritidshem 6-10 år (ensk. verks.)

495

470

0

Familjedaghem 1-5 år

25

26

0

Familjedaghem 6-10 år

0

0

0

Totalt

10356

10489

952

Kultur och fritid
Biblioteksverksamhet


2016

Antal program/aktiviteter

1168

Öppet, tim/vecka

174

Utlåning

470995

Utlåning/invånare

4,5

Fysiska besök under året

623055

Kommun och politik
Eskilstunas vänorterEsbjerg, Danmark

Luton, Storbritannien

Fjardabyggd, Island

Gatchina, Ryssland

Haapsalu, Estland

Lviv, Ukraina

Jurmala, Lettland

Bridgeton, USA

Jyväskylä, Finland

Usangi, Tanzania

Erlangen, Tyskland

Mysore City, Indien


Kommunalskatt 2018Kommunen


Total skattesats

32,85

därav till kommunen

22,08

Skatteunderlag, kronor/invånare

182244

Skatteunderlag, index

87

Genomsnitt i länet


Total skattesats

32,72

därav till kommunen

21,95

Skatteunderlag, kronor/invånare

191419

Skatteunderlag, index

92

Genomsnitt i riket


Total skattesats

32,12

därav till kommun

20,74

Skatteunderlag, kronor/invånare

208818

Skatteunderlag, index

100


Driftbudget 2018, nettokostnader (mnkr)

Nämnder

Budget 2018

Procent

Kommunstyrelsen

348,3

5,8

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsn.

445,4

7,5

Barn- och utbildningsnämnden

2089,6

35,1

Kommunrevisionen

2,6

0,0

Kultur- och fritidsnämnden

302,7

5,1

Miljö- och räddningstjänstnämnden

86,6

1,5

Socialnämnden

465,7

7,8

Stadsbyggnadsnämnden

393,5

6,6

Torshälla stads nämnd

45,6

0,8

Valnämnden

3,8

0,1

Vård- och omsorgsnämnden

1763,3

29,6

Överförmyndarnämnden

11,9

0,2

Summa

5959,0

100


Indelning

Distrikt

15

 

Fullmäktigekretsar

4


Valdistrikt

59Mandat och ledamöter i kommunfullmäktige 2018, val 2014Antal ledamöter

Partier

Antal mandat

Män

Kvinnor

Moderata samlingspartiet

17

13

4

Centerpartiet

3

1

2

Liberalerna

4

2

2

Kristdemokraterna

2

1

1

Miljöpartiet de gröna

6

4

1

Socialdemokraterna

28

12

15

Vänsterpartiet

6

3

3

Sverigedemokraterna

13

9

4

Politisk obunden

-

1

1

Samtliga partier

79

46

33


Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande

Ann-Sofie Wågström (S)

Förste vice ordförande

Lars-Olof Lundkvist (M)

Andre vice ordförande

Faisal Hassan (MP)


Kommunstyrelsens presidium

Ordförande

Jimmy Jansson (S)

Förste vice ordförande

Sarita Hotti (S)

Andre vice ordförande

Jari Puustinen (M)

Tredje vice ordförande

Ingrid Sermeno Escobar (-)

Historia
Historik från 1000-talet

1000-talet

Den engelske biskopen Eskil kommer till handelsplatsen Tuna och Rekarnebygden.
Han stenas till döds i Strängnäs år 1080 och begravs i Tuna.

1100-talet

S:t Johanniterna grundar sitt första svenska kloster vid Tuna. De tar hand om martyren Eskils ben och kallar platsen Eskilstuna.
Fors kyrka uppförs vid S:t Eskils grav.

1200-talet

S:t Johanniternas kloster blir vida känt. Det erhåller frikostiga donationer och besöks av många pilgrimer. Ett samhälle börjar växa fram utmed pilgrimsleden vid Eskilstunaån (Gamla staden Eskilstuna).

1317

Torsharg, det vill säga Torshälla, blir traktens första stad.

1500-talet

Gustav I (Vasa) drar in klostret till kronan och påbörjar byggandet av Eskilstuna Hus. Han lockar hit hammarsmeder och andra yrkesutövare.

1600-talets början

Karl IX satsar på bruksdrift vid Tunafors och planerar en ny stad, Tunafors stad. Kanalarbeten och slussar i Eskilstunaån möjliggör båtförbindelse mellan Hjälmaren och Mälaren.

1650-talet

Livländaren Reinhold Rademacher anlägger ett tjugotal smedjor vid Tunafors. I Rademachersmedjorna tillverkas kanoner, verktyg, spik, knivar, saxar, nålar och skedar.

1659

Carl X Gustaf utfärdar den 25 oktober privilegier för Carl Gustafs stad.

1700-talets mitt

Tunafors bruk och Carl Gustafs stad läggs utanför staden, som då återtar sitt medeltida namn, Eskilstuna.

1771

Regeringen stadsfäster den 16 april inrättandet av Eskilstuna Fristad. Därmed kunde finsmeder slå sig ner med exklusiva förmåner under ledning av Samuel Schröderstierna och Sven Rinman.

1832

Theofron Munktell anlägger sin mekaniska verkstad och inleder Fristadens utveckling till en stor industristad.

1897

Stadshuset vid Fristadstorget färdigställs.

1898

Folkets Park, nuvarande Parken Zoo bildas som en av Sveriges första folkparker.

1907

Nyfors municipalsamhälle samt Fors och Klosters kommuner inkorporeras med Eskilstuna.

1925

Eskilstuna Teater invigs.

1929

Klosters kyrka färdigställs.

1959

Eskilstuna firar sitt 300-årsjubileum och kulturreservatet Rademachersmedjorna invigs.

1971

De två städerna, Eskilstuna och Torshälla bildar Eskilstuna storkommun tillsammans med de fem småkommunerna Husby-Rekarne, Västra Rekarne, Hällby, Kafjärden och Ärla.

1973

Eskilstuna utses till årets stad.

1977

Högskolan i Eskilstuna och Västerås, numera Mälardalens högskola, startar.

1978

Volvo BM satsar på entreprenadmaskiner och slutar med sin tillverkning av traktorer.

1997

Stadshuset firar 100 år och Svealandsbanan invigs.

1998

Parken Zoo 100 år.

2001

Ekängens friidrottsarena och Gröndals motorstadium tas i bruk.

2002

Tunavallens fotbollsarena invigs.

2004

Motorväg klar hela vägen till Stockholm.

2005

Handelsområdet Tuna Park är färdigställt.
Munktell Science Park invigs.

2006

Nytt konstmuseum i Munktellstaden.

2007

Eskilstuna koras till årets tillväxtkommun.

2009

Eskilstuna stads 350-årsjubileum firas.

2012

Eskilstuna utsedd till Sveriges Miljöbästa kommun och Årets studentstad.

2014

Eskilstuna är 15:e största stad med 100 000 invånare och nya Fristadstorget invigs.

2016

Munktellbadet invigs.

2017

Torshälla stad firar 700 årsjubileum och STIGA Sports Arena invigs.Hjälpte informationen på den här sidan dig?