MENY
Eskilstuna kommun

Externa länkar till statistik

Brå, brottsförebyggande rådet

Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken i Sverige. Utöver detta ansvarar Brå dessutom för statistiken över anmälda hatbrott och för den nationella trygghetsundersökningen (NTU).
Se statistik Brottsförebygganderådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsodata

I Sörmland finns data från befolkningsenkäterna Liv & Hälsa ung (skolungdom) och Liv & hälsa där målgruppen är den vuxna befolkningen. Hälsan i Södermanland beskriver hälso- och välfärdsförhållanden och redovisar uppgifter på kommunnivå.
Se statistik Landstinget Sörmland länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Folkhälsomyndigheten
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskola, skolbarnsomsorg och skola

Skolverket ansvarar för den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Varje år publiceras data om barn, elever, personal, kostnader och resultat.
På utbildningsinfo kan du jämföra grundskolor.
Se statistik på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  Siris, skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Utbildningsinfo, skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommun- och landstingsdatabas - RKA

 Över 2000 nyckeltal från kommuner och landstings  verksamheter. Kommundatabasens nyckeltal bygger huvudsakligen på officiell statistik och ger besked om verksamheternas kostnad, omfattning och kvalitet.
Se statistik i kolada.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kultur

Kulturrådet är utsett av regeringen att vara ansvarigt för den officiella statistiken inom kulturområdet.
Se statistik på Kulturrådets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnor och mäns företagande i Sverige

Statistiken ger en bred översikt över villkor och verklighet för kvinnor och män som driver företag i Sverige i dag. Statistik hämtas främst hämtat från Tillväxtverket men även från SCB.
Se statistiken på Tillväxtverkets hemsida länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Är en statlig myndighet och har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regionförbundet Södermanland

en snabb och lättillgänglig bild av länet och kommunerna i länet.
Se statisk på Regionfaktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialtjänst

Socialstyrelsen publicerar statistik om socialtjänst, folkhälsa, hälso- och sjukvård.
Se statistik i Socialstyrelsens databaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statistiska centralbyrån (SCB)

SCB är en myndighet som tar fram statistik. De har en samordnande roll för Sveriges officiella statistik.
Se statistik på  Statistika centralbyrånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Kommuner i siffrorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Per Dyfvelsten
Statistiker