MENY
Eskilstuna kommun

Fakta om Eskilstuna

Här hittar du fakta om Eskilstuna, från forntiden till modern tid. Du kan lära dig mer om varför Eskilstuna kallas den stolta friststaden och ta del av statistik kring exempelvis befolkning, utbildning, arbetsmarknad och  näringsliv.

Snabbfakta om Eskilstuna

Befolkning

 • Folkmängd:  105 924 personer 
 • Medelålder, kvinnor: 41,6 år
 • Medelålder, män: 39,8 år
 • Utländska medborgare: 11 645 personer (11,0 %)
 • Utrikes födda: 27 195 personer (25,7 %)
 • Utländsk bakgrund: 36 856 personer (34,8 %)
 • Folkökning under året: 1 215 personer  
 • Födda: 1 260 personer 
 • Döda: 1 026 personer 
 • Inflyttade: 4 931 personer
 • Utflyttade: 3 968 personer
 • Giftermål under året: 938 
 • Skilsmässor under året: 547
 • Personer som fått svenskt medborgarskap under året: 1 274

Uppgifterna om folkmängd och befolkningsförändringar avser år 2018 om inte annat anges. Källa: Statistiska centralbyrån.

Geografi

 • Kommunens yta: 1 100 kvadratkilometer 
 • Antal invånare per kvadratkilometer: 96,3 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna