Undvik trängsel – håll avstånd

Vi behöver fortsätta att begränsa smittspridningen. Tack för att du håller avstånd till andra och undviker trängsel. Alla har ett personligt ansvar att följa de restriktioner som gäller. Du gör skillnad.

Det är allas personliga ansvar att följa restriktionerna, hålla avstånd och undvika trängsel. Under sommaren kommer dock Eskilstuna kommun att genomföra olika typer av åtgärder för att undvika trängsel vid badplatser.

Varje vecka kommer 16 badvärdar finnas på kommunens badplatser, framför allt de mest välbesökta platserna: Sundbyholm, Vilsta och Mälarbaden. Badvärdarna är feriepraktikanter och handledare och har framför allt i uppdrag att påminna människor att hålla avstånd men också att kunna rapportera till kommunen om trängsel uppstår. Det finns även skyltar i parker och på badplatser som uppmanar allmänheten att hålla avstånd eller lämna platsen om det visar sig vara trångt. Ökad reglering och bevakning kommer också att i vissa fall finnas vid parkeringar intill badplatser.

Miljökontoret ansvarar för att kontrollera eventuell trängsel på restauranger och krogar i Eskilstuna kommun.

Trängselkontrollerna innebär att vi ser hur restauranger lever upp till Folkhälsomyndighetens krav och rekommendationer. Kontrollerna genomförs på restauranger och krogar för att se till att det finns rutiner och information i lokalerna för att minska smittspridningen av covid-19.

Om det förekommer trängsel eller om rutiner saknas gör miljökontoret ett uppföljande besök. Om bristerna kvarstår är det miljökontoret som sedan avgör om bristerna är så allvarliga att restaurangen/krogen ska stängas.

Resultatet av tillsynerna redovisas i vår veckovisa lägesrapport på eskilstuna.se

Det betyder bland annat att besökare ska:

  • äta och dricka sittande vid bord
  • hålla avstånd till varandra
  • undvika köbildning

Om du upplever trängsel på restaurang eller krog

Har du sett eller upplevt trängsel på en restaurang eller krog kontaktar du miljökontoret på miljokontoret@eskilstuna.se eller 016-710 10 00. Det kan då leda till en kontroll och beslut om åtgärder.

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Mer information, kontakta miljökontoret, 016-710 10 00.

Länk till Folkhälsomyndighetens frågor och svar gällande de nya reglerna för caféer, restauranger och krogar.

Uppdaterad: 15 juli 2021