Trängselkontroller på restauranger och krogar

Miljökontoret har ansvar för att kontrollera eventuell trängsel på restauranger och krogar i Eskilstuna kommun.

Trängselkontrollerna innebär att vi ser hur restauranger lever upp till Folkhälsomyndighetens krav och rekommendationer. Kontrollerna genomförs på restauranger och krogar för att se till att det finns rutiner och information i lokalerna för att minska smittspridningen av covid-19.

Det betyder bland annat att besökare ska:

  • äta och dricka sittande vid bord
  • hålla avstånd till varandra
  • undvika köbildning

Det betyder också att:

  • avståndet mellande köande till buffé och sittande gäster måste vara en meter
  • det får sitta max fyra personer vid samma bord

Om det förekommer trängsel eller om rutiner saknas gör miljökontoret ett uppföljande besök. Om bristerna kvarstår är det miljökontoret som sedan avgör om bristerna är så allvarliga att restaurangen/krogen ska stängas.

Resultatet av tillsynerna redovisas i vår veckovisa lägesrapport på eskilstuna.se

Om du upplever trängsel på restaurang eller krog

Har du sett eller upplevt trängsel på en restaurang eller krog kontaktar du miljökontoret på miljokontoret@eskilstuna.se eller 016-710 10 00. Det kan då leda till en kontroll och beslut om åtgärder.

Trängsel i offentliga miljöer

Kommunen ansvarar inte för tillsyn av trängsel på allmänna platser som parker och torg, butiker, i kollektivtrafik med mera. Då gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer som bland annat innefattar att hålla avstånd.

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Mer information, kontakta miljökontoret, 016-710 10 00

Länk till Folkhälsomyndighetens frågor och svar gällande de nya reglerna för caféer, restauranger och krogar


Uppdaterad: 1 juni 2021