Nuläge och frågor och svar om covid-19 i förskola och skola

Sedan terminsstarten i höstas har vi undervisning på plats i våra skolor. Eventuella tillfälliga förändringar redovisas här på sidan. Vi följer instruktioner och riktlinjer från Region Sörmlands smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.

Nulägesbild över helt eller delvis stängda verksamheter inom förskola och skola (uppdateras löpande).

 • Öppna förskolorna i Eskilstuna kommun har nu öppnat upp sin verksamhet inomhus. Det blir träffar i mindre grupper, alla får hjälpas åt att hålla avstånd samt vara noga med handhygien. Alla barn och vårdnadshavare som är friska är välkomna. Se öppettider på respetive öppna förskolas sida på eskilstuna.se eller Facebook.
 • Förskolan är fortsatt öppen. Alla förskolor ser till att på bästa sätt göra det möjligt för alla vuxna på förskolorna att hålla avstånd till varandra.
 • Skyddsutrustning finns för personal att använda vid behov.

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förskolan

Skolor med fjärrundervisning i vissa klasser

Vi har en pågående smittspridning av covid-19 ett antal klasser inom högstadiet på grundskolan. Efter dialog med Region Sörmlands smittskydd har ordförande i grundskolenämnden fattat beslut om fjärrundervisning i dessa klasser.

Fjärrundervisningen gäller i följande klasser:

Klass 7A på Fristadsskolan från och med onsdag 20 oktober till och med torsdag 21 oktober.

Klasserna 7C och 7M på Djurgårdsskolan från och med måndag 18 oktober till och med fredag 22 oktober.

Klass 7A på Stålforsskolan från och med måndag 18 oktober till och med fredag 22 oktober.

Klasserna 7A och 9M på Djurgårdsskolan från och med fredag 15 oktober till och med onsdag 20 oktober.

Syfte med fjärrundervisning

Syftet med fjärrundervisning är att bromsa smittspridningen, och det är därför en stark rekommendation att eleverna som berörs testar sig för covid-19, samt begränsar sitt sociala umgänge under denna period.

Elever med extra behov

De elever som har extra behov av att fysiskt vara på skolan för att kunna genomföra sin utbildning kommer erbjudas det av skolan. Samtliga elever kommer erbjudas skolmat varje dag.

Generell information

 • Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har grundskolan öppet som vanligt för undervisning i skolorna.
 • Det finns beredskap att gå över till fjärr- och distansundervisning om det blir nödvändigt.
 • Alla skolor har gjort bedömning utifrån förutsättningar i lokaler med mera hur vi på bästa sätt kan hålla avstånd till varandra enligt de striktare rekommendationerna.
 • Skyddsutrustning finns och kan användas efter att rektor gjort en riskbedömning att det inte går att säkerställa rekommendationerna om att undvika trängsel.

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för grundskolan och grundsärskolan

 • Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har gymnasieskolan a öppet som vanligt för undervisning i skolorna.
 • Det kommer finnas beredskap att gå över till fjärr- och distansundervisning om det blir nödvändigt
 • Skyddsutrustning finns och kan användas efter att rektor gjort en riskbedömning att det inte går att säkerställa rekommendationerna om att undvika trängsel.

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för gymnasieskolan

Gymnasiesärskolan har fortsatt öppet för undervisning i skolan.

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för gymnasiesärskolan

Våra vanligaste frågor och svar kopplat till covid-19 i förskola och skola

 • Svar:

  Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola infomerar rektor berörda vårdnadshavare i samråd med Smittskydd på Region Sörmland.

 • Svar:

  Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk eller hemma för att någon hen bor med har Covid-19 gäller som vanligt att avgift debiteras.

  Avgiften reduceras vid styrkt sjukdom hos barnet för den tid som sammanhängande överstiger 21 dagar. Reducering sker med kalenderdagsavgiften för varje sjukdag, det vill säga, från och med dag 22. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg.

Uppdaterad: 19 oktober 2021