Information om covid-19

Smittspridningen är fortsatt hög och andelen virusvarianter fortsätter att öka. De regionala allmänna rekommendationerna i Sörmland förlängs till och med 31 maj 2021.

Så här ser rekommendationerna ut för alla som vistas och bor i Sörmland:

Hela hushållet hemma

Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19. Obs! ska alltid ska ske i samråd med arbetsgivare och skola som bedömer om det är möjligt.

Använd munskydd

Använd engångsmunskydd där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika. (Avser inte förskolor eller klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola.)

Var och en anskaffar eget munskydd. Obs! munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

  • Nära kontakt = inom 2 meter.
  • Längre tid = 15 minuter eller längre.

Håll dig till din "bubbla"

Var och en ska begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du ändå träffar andra personer än de i den egna mindre kretsen, undvik att vara nära dem. Umgänge sker helst utomhus, men håll avstånd även där. Med nära kontakt menas inom 2 meters avstånd.

Undvik kollektivtrafik, köpcentrum och butiker...

Var och en ska undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt och handla utan medföljande sällskap.

Undvik resor

Avstå från icke nödvändiga resor. Var och en bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när man reser med kollektivtrafik.

Med nödvändig resa avses exempelvis resa mellan bostad och arbetsplats/studieplats; resa för att köpa livsmedel och läkemedel.

Jobba hemifrån

Fortsätt arbeta hemifrån så ofta det är möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska man undvika trängsel, hålla avstånd och försöka träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum.

Alla i ett hushåll skall stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19.

Uppdaterad: 14 maj 2021