Förändringar i kommunens verksamheter på grund av coronapandemin

För att minska smittspridning har restriktioner införts i flera av kommunens verksamheter. I vissa fall kan också personalbrist till följd av hög sjukfråvaro göra att vissa av kommunens verksamheter stängs tillfälligt.

Bibliotek

Stadsbiblioteket, Torshälla bibliotek, Kjula bibliotek och Alberga bibliotek har öppet men med begränsad service och begränsat antal samtliga besökare. "Låna-lämna-gå" — vill du besöka biblioteket så gör ditt ärende snabbt och lämna sedan biblioteket.

Fröslunda bibliotek och Årby bibliotek har stängt för besök men erbjuder utlämning av reserverade böcker och bokkassar.

Bokbussen gör uppehåll i turlistan under resten av våren.

Använd gärna bibliotekets digitala tjänster för att läsa e-böcker, tidningar, streama film och lyssna på ljudböcker. Biblioteken erbjuder också att du kan hämta upp böcker utanför biblioteken samt andra tjänster som anpassats på grund av corona.

Här kan du läsa mer bibliotekens tjänster samt förändringar gjorda med anledning av Coronaviruset.

Museer

Eskilstuna konstmuseum och Ebelingmuseet i Torshälla är öppna med ordinarie öppettider.

Museerna har öppet med samma regler som gäller för exempelvis butiker. Personal på plats ser till att det totala maxantalet för museet inte överskrids.

Eskilstuna stadsmuseum är stängt för besök tills vidare.

Idrottsanläggningar

Kommunens inomhushallar är öppna för idrotts­träningar för barn och ungdomar som är födda 2002 och senare. Inga matcher eller tävlingar tillåtna inomhus.

Från och med den 28 april 2021 kan föreningar med lagidrotter anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare. För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt eller med begränsat resande.

De som ordnar verksamhet måste ha en ansvarig som tar emot och lämnar deltagare. Föräldrar måste lämna och hämta sina barn vid entrén och får inte uppehålla sig i våra anläggningar.

Tänk på att det är varje förenings/verksamhets ansvar att följa Folkhälso­myndig­heterna råd och restriktioner.

Alla lokalbokningar för ungdomsverksamheter träningstider gäller. Inga lokaler blir avbokade per automatik. Den som ställer in verksamhet måste själva boka av lokal/ hall/ anläggning. Sker ingen avbokning kommer fakturering ske som vanligt.

För de som har andra hyresavtal än timhyra hos Eskilstuna kommun vilar ansvaret hos föreningen som bedriver verksamheten.
Pandemilagens förordning och föreskrifter gäller.

Vi tar inte emot några bokningar från privatpersoner eller från andra kommuner.

Munktellarenan håller stängt för allmänheten och alla dörrar är låsta. Barn och ungdomar födda 2002 och senare kan genomföra träningar på ett så smittsäkert sätt som möjligt. De som har verksamhet i lokalerna måste ha en ansvarig som tar emot och lämnar deltagare. Föräldrar måste lämna och hämta sina barn vid entrén och får inte uppehålla sig i Munktellarenans lokaler.

Hyra scener eller samlings- och möteslokaler

Det är endast möjligt att boka scener för evenemang eller verksamhet som sker utan publik i lokalen. Samlings- och möteslokaler kan endast bokas för verksamhet avsedd för barn och unga (barn och unga födda 2005 eller senare).

Vi följer utvecklingen noga och beslut kan komma att ändras.

Vid frågor, kontakta uthyrningen@eskilstuna.se

Munktellbadet

Stängt för allmänheten men öppet för simskola. Besök gärna munktellbadet.se för ytterligare information.

Skolor

Gymnasieskolan samt grundskolans årskurs 7–9 har gått över till fjärr- och distansundervisning. Nulägesbild för verksamheter inom förskola och skola.

Kulturskolan

Från 8 februari får undervisning för barn och unga som går i f-klass till och med gymnasiet (födda 2002 eller senare) bedrivas som närundervisning (det vill säga med fysiska träffar). Detta gäller även gruppundervisning och öppen verksamhet.

För Eskilstuna kulturskola innebär det att undervisningen kan komma att ske i form av närundervisning men beroende på varje ämnes karaktär samt förutsättningar i den enskilda undervisningssituationen kan undervisningen även fortsättningsvis komma att ske helt eller delvis digitalt.

Mer detaljerad information om vad som gäller för just dig/ditt barn får du från respektive lärare.

Föräldrar som följer sina barn/ungdomar till lektion ska undvika att vänta i skolans lokaler.

Inga konserter genomförs. Det kommer inte heller genomföras några digitala konserter. Däremot kan det bli digitala uppspel/inspelningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Mer information om hur Kulturskolans verksamhet påverkas av coronaviruset.

Rekryteringsenheten

Receptionen stängd tills vidare, endast bokade besök. Antalet fysiska besök är minimerade till fördel för digitala intervjuer. Om du är aktuell i en rekrytering kommer du att få närmare information av din rekryteringskonsult.

Mötesplatser

Mötesplatserna anpassar verksamheten utifrån regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler deltagare än 8 personer. Den öppna besöksverksamheten är stängd men verksamheten fortsätter enligt följande:

  • Samhällsservice (datorlån, utskrifter med mera) där besökare får komma in utifrån behov under vissa dagar/tider
  • Digital verksamhet via sociala medier
  • Anpassade utomhusaktiviteter (alla åldrar)
  • Anpassade inomhus- och utomhusaktiviteter för barn och ungdomar med begränsat antal platser och föranmälan.

Följ mötesplatserna i sociala medier för mer information och kontakta personalen om du har frågor.

Fritidsgårdar och övrig ungdomsverksamhet anpassar verksamheten utifrån regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler deltagare än 8 personer. Den öppna besöksverksamheten är stängd men verksamheten fortsätter enligt följande:.

  • Anpassade inomhus- och utomhusaktiviteter med begränsat antal platser och föranmälan
  • Digital verksamhet via sociala medier
  • Trygga vuxna i området

Följ fritidsgårdarna och ungdomsverksamheterna i sociala medier för mer information och kontakta personalen om du har frågor.

Mötesplatser för seniorer, hemtjänstens träffpunkter och mötesplatser för personer med funktionsnedsättning är stängda tills vidare. Vi erbjuder digitala mötesplatser på Facebook med bland annat livesändningar av aktiviteter och inlägg med utmaningar.

Följ oss på facebook-sidan Mötesplatser för seniorer och facebook-sidan Mötesplatser för personer med funktionsnedsättningar

Restauranger

De restauranger som finns på våra vård- och omsorgsboenden och som vanligtvis är öppna för allmänheten är stängda tills vidare.

OBS! Nya eller förändrade åtgärder kan komma att införas snabbt. Eskilstuna.se uppdateras löpande med ny information.

Uppdaterad: 29 april 2021